Zdravice našeho zakladatele...

Před 25 lety se školní branka Moravskoslezské obchodní akademie otevřela poprvé…

Zdravice zakladatele školy k 25. výročí jejího založení

Milí absolventi školy,

srdečně Vás pozdravuji u příležitosti 25. výročí založení školy.

Čtvrtstoletí existence školy je pro mě svátkem naplněným vzpomínkami na Vás. Jsem tuze rád, že jsem mohl právě s Vámi prožít téměř polovinu svého profesního života učitele.

Přiznávám, že když listuji ve své brožované paměti s cílem zaznamenat do pomyslné třídní knihy absenci, na jména některých z Vás si již vzpomenout nedokážu (Cafourek ovšem chybí stále). Ve svém srdci Vás však mám nesmazatelně uloženy všechny. Příliš se toho tedy nezměnilo – mám Vás stále rád.

Ať vás nadále provází zdraví, štěstí a spokojenost!

 

Vážená paní ředitelko, vážení současní učitelé školy,

blahopřeji Vám k 25. výročí založení školy.

Při této příležitosti si Vám dovoluji věnovat část svého pedagogického optimismu, který mě doprovázel po celou dobu mého profesního života. Střežte a hýčkejte ho – je opravdovým přítelem učitele.

Přeji zdar Vaší práci.

Ať žiješ, (moje) milá školičko!

Jiří Salva

1. září 2017

 


  • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

    Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

    Více informací
  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa