Exkurze – V zajetí...

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 jsme v rámci předmětu základy přírodních věd navštívili vzdělávací exkurzi „V zajetí neživé přírody“, kterou v rámci týdne vědy a techniky uspořádal Geologický pavilón v Ostravě – Porubě.

Po příjezdu na místo nás čekala krásná prosklená budova a milé uvítání od vysokoškolských učitelů a studentů, kteří nás po celou dobu exkurze provázeli.

Studenti se formou zážitkových a soutěžních aktivit dověděli, jak vypadají různé minerály, na co používáme nerostné suroviny, jak se vyvíjel život v geologických dobách a jak poznáme chemické prvky ve vodě.

Nejzajímavější byl ale chemický koutek, kde sami studenti pomocí pipet, kádinek a různých laboratorních přístrojů stanovovali obsah draslíku, sodíku, fosforečnanů, vápníku a hořčíku v minerálce, Kofole, Coca-cole, Pepsi, běžné vodě z kohoutku a dokonce i v pivu.

V každém nápoji změřili i pH prostředí. Čím nižší je hodnota pH, tím je koncentrace vodíkových iontů vyšší tj. kyselost roztoku stoupá. Čím vyšší je hodnota pH, tím je roztok zásaditější. Neutrální hodnota je 7. Bylo zajímavé, že většina vzorků byla kyselá. Největší kyselost měla Coca-cola a Pepsi – hodnota přibližně 1,5 pH. Nejlépe dopadla voda z kohoutku a minerální voda – pH 6,5.

Program exkurze byl velice zajímavý, studenti se poutavou formou dověděli mnoho zajímavých a pro život potřebných informací.


  • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

    Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

    Více informací
  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa