DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ MSOA

Vyučující Moravskoslezské obchodní akademie nabízí v rámci projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. kurz Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Ve školním roce 2017/18 bude doučování probíhat každý týden od ledna do června 2018, vyučovací hodina bude v délce 60 minut. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Seznam kurzů Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem:

 • ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
 • pro žáky 1. a 2. ročníků, každý pátek v čase od 13,15 hod – 14,15 hod
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • pro žáky 2. ročníku, každé pondělí v čase 13,40 hod – 14,40 hod
 • pro žáky 3. a 4. ročníků, každou středu v čase 13,40 hod – 14,40 hod
 • MATEMATIKA
 • pro žáky 2. ročníku, každý čtvrtek v čase 14,45 hod – 15,45 hod
 • ÚČETNICTVÍ
 • pro žáky 2. ročníku, každé úterý v čase 7,00 hod – 8,00 hod

 


 • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

  Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

  Více informací
 • 2. kolo přijímacího řízení

  Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa