Komunikační dovednosti

Schopnost efektivní komunikace je dnes nedílnou součástí nejen mezilidských vztahů, ale také profesního života. Mnoho o nás vypovídá a je jakousi vizitkou, jíž sebe samé okolí prezentujeme. Komunikační dovednost zahrnuje verbální i neverbální projev a lze se v ní různým cvičením zdokonalovat. Své komunikační dovednosti si měli příležitost ověřit také studenti napříč všech ročníků, když si v hodině českého jazyka a literatury vylosovali libovolné téma, na něž měli hovořit dvě minuty. A že to nebylo nic snadného, zjistili záhy. Korigovat nervozitu, stát přirozeně na místě, odhodit stud, mluvit spisovně bez rušivých parazitujících slov a tokem smysluplných myšlenek bavit své spolužáky celé dvě minuty bylo pro některé náročné.

Studenti se však tohoto úkolu zhostili energicky, některé řečníky po dvou minutách nešlo ani zastavit a jiné po dvou minutách nechtěli zastavit ostatní spolužáci, neboť dané téma v pojetí těchto řečníků bylo velmi zábavné.


  • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

    Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

    Více informací
  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa