Komunikační dovednosti

Schopnost efektivní komunikace je dnes nedílnou součástí nejen mezilidských vztahů, ale také profesního života. Mnoho o nás vypovídá a je jakousi vizitkou, jíž sebe samé okolí prezentujeme. Komunikační dovednost zahrnuje verbální i neverbální projev a lze se v ní různým cvičením zdokonalovat. Své komunikační dovednosti si měli příležitost ověřit také studenti napříč všech ročníků, když si v hodině českého jazyka a literatury vylosovali libovolné téma, na něž měli hovořit dvě minuty. A že to nebylo nic snadného, zjistili záhy. Korigovat nervozitu, stát přirozeně na místě, odhodit stud, mluvit spisovně bez rušivých parazitujících slov a tokem smysluplných myšlenek bavit své spolužáky celé dvě minuty bylo pro některé náročné.

Studenti se však tohoto úkolu zhostili energicky, některé řečníky po dvou minutách nešlo ani zastavit a jiné po dvou minutách nechtěli zastavit ostatní spolužáci, neboť dané téma v pojetí těchto řečníků bylo velmi zábavné.


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy budou probíhat od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa