Komunikační dovednosti

Schopnost efektivní komunikace je dnes nedílnou součástí nejen mezilidských vztahů, ale také profesního života. Mnoho o nás vypovídá a je jakousi vizitkou, jíž sebe samé okolí prezentujeme. Komunikační dovednost zahrnuje verbální i neverbální projev a lze se v ní různým cvičením zdokonalovat. Své komunikační dovednosti si měli příležitost ověřit také studenti napříč všech ročníků, když si v hodině českého jazyka a literatury vylosovali libovolné téma, na něž měli hovořit dvě minuty. A že to nebylo nic snadného, zjistili záhy. Korigovat nervozitu, stát přirozeně na místě, odhodit stud, mluvit spisovně bez rušivých parazitujících slov a tokem smysluplných myšlenek bavit své spolužáky celé dvě minuty bylo pro některé náročné.

Studenti se však tohoto úkolu zhostili energicky, některé řečníky po dvou minutách nešlo ani zastavit a jiné po dvou minutách nechtěli zastavit ostatní spolužáci, neboť dané téma v pojetí těchto řečníků bylo velmi zábavné.


  • Přípravné kurzy – Vyber si téma – lekce zdarma

    PŘIJĎ na téma, přijď v termínu, který Ti vyhovuje: Osnova 2017_18 Po zkušenostech z minulého školního roku, ve kterém jsme organizovali přípravný kurz z matematiky a žáci ZŠ byli s přístupem paní kolegyně Mgr. Renáty Davidové velmi spokojeni, rozšiřujeme nabídku i o přípravný kurz z českého jazyka a literatury. TERMÍN: 9. ledna -10. dubna 2018, […]

    Více informací
  • Zdravice našeho zakladatele školy

    Před 25 lety se školní branka Moravskoslezské obchodní akademie otevřela poprvé… Zdravice zakladatele školy k 25. výročí jejího založení Milí absolventi školy, srdečně Vás pozdravuji u příležitosti 25. výročí založení školy. Čtvrtstoletí existence školy je pro mě svátkem naplněným vzpomínkami na Vás. Jsem tuze rád, že jsem mohl právě s Vámi prožít téměř polovinu svého profesního […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa


Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí