Náš týden s EDISONEM

V mrazivém týdnu od 19. do 23. února 2018 jsme na naší škole hostili 4 stážistky v rámci projektu EDISON. Lara (Brazílie), Viola (Čína), Kani (Kyrgyzstán) a Saša (Ukrajina) s námi strávily pět dní výuky a připravily si pro naše studenty spoustu aktivit a zajímavých informací.

V pondělí se na slavnostním zahájení v aule VŠPP představily nejen stážistky, ale také všichni naši žáci, kteří si připravili prezentace o svých třídách v angličtině.

Zbytek dne, stejně jako úterý, byl věnován prezentacím o zemích stážistek. Dozvěděli jsme se tak spoustu nových informací o daných zemích pohledem těch, kteří v nich skutečně žijí.

Středu strávili naši prváci společně se stážisty prohlídkou a vyprávěním o Ostravě. Studenti si zahráli na průvodce a seznámili naše hosty se zajímavostmi nejen našeho města, ale i našeho kraje.

Čtvrtek byl věnován ekonomice a obchodu. Žáci se stážistkami probírali ekonomiky našich zemí a slavné osobnosti a počiny v obchodní sféře.

Pátek pak byl zakončen prezentacemi etikety a příklady kulturního šoku, který můžeme zažít při návštěvách v zahraničí.

A dozvěděli jsme se mimo jiné, že když se v Číně setkají dva přátelé, není jejich přivítáním fráze „Ahoj, jak se máš“, ale „Ahoj, už jsi jedl?“ :o) Možná bychom tuto tradici mohli zavést i u nás :o)


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy budou probíhat od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa