Náš týden s EDISONEM

V mrazivém týdnu od 19. do 23. února 2018 jsme na naší škole hostili 4 stážistky v rámci projektu EDISON. Lara (Brazílie), Viola (Čína), Kani (Kyrgyzstán) a Saša (Ukrajina) s námi strávily pět dní výuky a připravily si pro naše studenty spoustu aktivit a zajímavých informací.

V pondělí se na slavnostním zahájení v aule VŠPP představily nejen stážistky, ale také všichni naši žáci, kteří si připravili prezentace o svých třídách v angličtině.

Zbytek dne, stejně jako úterý, byl věnován prezentacím o zemích stážistek. Dozvěděli jsme se tak spoustu nových informací o daných zemích pohledem těch, kteří v nich skutečně žijí.

Středu strávili naši prváci společně se stážisty prohlídkou a vyprávěním o Ostravě. Studenti si zahráli na průvodce a seznámili naše hosty se zajímavostmi nejen našeho města, ale i našeho kraje.

Čtvrtek byl věnován ekonomice a obchodu. Žáci se stážistkami probírali ekonomiky našich zemí a slavné osobnosti a počiny v obchodní sféře.

Pátek pak byl zakončen prezentacemi etikety a příklady kulturního šoku, který můžeme zažít při návštěvách v zahraničí.

A dozvěděli jsme se mimo jiné, že když se v Číně setkají dva přátelé, není jejich přivítáním fráze „Ahoj, jak se máš“, ale „Ahoj, už jsi jedl?“ :o) Možná bychom tuto tradici mohli zavést i u nás :o)


  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací
  • Zdravice našeho zakladatele školy

    Před 25 lety se školní branka Moravskoslezské obchodní akademie otevřela poprvé… Zdravice zakladatele školy k 25. výročí jejího založení Milí absolventi školy, srdečně Vás pozdravuji u příležitosti 25. výročí založení školy. Čtvrtstoletí existence školy je pro mě svátkem naplněným vzpomínkami na Vás. Jsem tuze rád, že jsem mohl právě s Vámi prožít téměř polovinu svého profesního […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa