Marketing v 1. ročníku

Výuka Maketingu v 1. ročníku je zaměřena převážně na praktické příklady a využití teoretických znalostí v praxi.

Pro ověření znalostí měli studenti za úkol odpovědět na následující otázky k tématu „komunikační mix“

1) Vzpomeňte si na reklamu, která vás zaujala – která to je a proč vás zaujala?

2) Jmenujte reklamní média a u každého napište jeho výhody a nevýhody.

3) Které z nástrojů podpory prodeje využíváte nejčastěji? Proč?

4) Ovlivňují vás prostředky přímého marketingu při rozhodování o nákupu? Kterým prostředkům přímého marketingu dáváte přednost a které vás obtěžují – dopisy, telefonáty, e-maily, SMS,…

5) Najděte na internetu Guerilla reklamu, která se vám líbí, a pošlete mi odkaz (e-mailem). Proč se vám líbí právě tato?

6) Pošlete mi odkaz (e-mailem) na virální video, které vás zaujalo. Proč vás zaujalo?

7) Co si myslíte o osobním doporučení? Ovlivnilo vás někdy osobní doporučení při vašem rozhodování? Kdy?

 

Zde jsou nejhezčí letošní práce:

Kristýna Joniecová

 

Veronika Kováczová

Kateřina Kopková

 

Ing. Eliška Galambicová, vyučující ekonomických předmětů a účetnictví


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy budou probíhat od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa