Marketing v 1. ročníku

Výuka Maketingu v 1. ročníku je zaměřena převážně na praktické příklady a využití teoretických znalostí v praxi.

Pro ověření znalostí měli studenti za úkol odpovědět na následující otázky k tématu „komunikační mix“

1) Vzpomeňte si na reklamu, která vás zaujala – která to je a proč vás zaujala?

2) Jmenujte reklamní média a u každého napište jeho výhody a nevýhody.

3) Které z nástrojů podpory prodeje využíváte nejčastěji? Proč?

4) Ovlivňují vás prostředky přímého marketingu při rozhodování o nákupu? Kterým prostředkům přímého marketingu dáváte přednost a které vás obtěžují – dopisy, telefonáty, e-maily, SMS,…

5) Najděte na internetu Guerilla reklamu, která se vám líbí, a pošlete mi odkaz (e-mailem). Proč se vám líbí právě tato?

6) Pošlete mi odkaz (e-mailem) na virální video, které vás zaujalo. Proč vás zaujalo?

7) Co si myslíte o osobním doporučení? Ovlivnilo vás někdy osobní doporučení při vašem rozhodování? Kdy?

 

Zde jsou nejhezčí letošní práce:

Kristýna Joniecová

 

Veronika Kováczová

Kateřina Kopková

 

Ing. Eliška Galambicová, vyučující ekonomických předmětů a účetnictví


  • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

    Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

    Více informací
  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa