Blíže a více k evoluci

Dne 22. května se v prostorách zoologické zahrady v Ostravě konala přednáška o evoluci. Studenti prvních ročníků měli možnost podrobněji rozebrat jednotlivé zákony Darwinovy teorie, a to přímo na konkrétních příkladech jednotlivých živočišných druhů. Mohli se tak dozvědět, proč někteří ptáci mají zobáky jako harpunu, proč mají žirafy dlouhé krky aj. Ponořili se hlouběji do tematiky vyhynutí většiny druhů živočišné říše a v neposlední řadě, jak do celé evoluční teorie spadá člověk, který se v zásadě svým přirozeným výběrem chová stejně jako živočichové.

Studenti osvěženi novými vědomostmi následně strávili zbytek dopoledne v zoologické zahradě nadšeně si užívajíce pokladů, které ostravská ZOO nabízí.

Mgr. Kateřina Čičelová


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa