Blíže a více k evoluci

Dne 22. května se v prostorách zoologické zahrady v Ostravě konala přednáška o evoluci. Studenti prvních ročníků měli možnost podrobněji rozebrat jednotlivé zákony Darwinovy teorie, a to přímo na konkrétních příkladech jednotlivých živočišných druhů. Mohli se tak dozvědět, proč někteří ptáci mají zobáky jako harpunu, proč mají žirafy dlouhé krky aj. Ponořili se hlouběji do tematiky vyhynutí většiny druhů živočišné říše a v neposlední řadě, jak do celé evoluční teorie spadá člověk, který se v zásadě svým přirozeným výběrem chová stejně jako živočichové.

Studenti osvěženi novými vědomostmi následně strávili zbytek dopoledne v zoologické zahradě nadšeně si užívajíce pokladů, které ostravská ZOO nabízí.

Mgr. Kateřina Čičelová


  • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

    Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

    Více informací
  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa