Cesta za hvězdami

Cestu „za miliardou hvězd“ si razili studenti prvního ročníku do planetária, kde se chtěli dozvědět více o metodách měření hvězd a jejich vzdálenosti od Země. Studenti pohodlně usazeni v křeslech sledovali simultánně noční oblohu, kterou mohou vidět právě na jaře. Prozkoumávali souhvězdí, Měsíc a objekty naší Galaxie. Součástí programu byla také přednáška, jež studentům ukázala, jak se orientovat na hvězdné obloze, kterou hvězdu protíná zemská osa, popřípadě kde přibližně hledat střed Galaxie.

Po skončení pořadu studenti zavítali do prostor skýtajících interaktivní expozici. Na mnoha ukázkách a přístrojích si mohli vyzkoušet, jak vzniká například tsunami, tajfun. Mohli vidět elektromagnetické vlnění a jiné jevy z odvětví fyziky.

Planetárium nabízí také program, jenž přibližuje studentům lašské nářečí, studenti si tak mohli vyzkoušet vytvořit větu, jíž by rozuměl zcela jistě i Petr Bezruč. Naši „prváci“ si komplexní program velmi užili, nabytí novými vědomostmi nejen z oblasti základů přírodních věd.

Mgr. Kateřina Čičelová

 


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa