Cesta za hvězdami

Cestu „za miliardou hvězd“ si razili studenti prvního ročníku do planetária, kde se chtěli dozvědět více o metodách měření hvězd a jejich vzdálenosti od Země. Studenti pohodlně usazeni v křeslech sledovali simultánně noční oblohu, kterou mohou vidět právě na jaře. Prozkoumávali souhvězdí, Měsíc a objekty naší Galaxie. Součástí programu byla také přednáška, jež studentům ukázala, jak se orientovat na hvězdné obloze, kterou hvězdu protíná zemská osa, popřípadě kde přibližně hledat střed Galaxie.

Po skončení pořadu studenti zavítali do prostor skýtajících interaktivní expozici. Na mnoha ukázkách a přístrojích si mohli vyzkoušet, jak vzniká například tsunami, tajfun. Mohli vidět elektromagnetické vlnění a jiné jevy z odvětví fyziky.

Planetárium nabízí také program, jenž přibližuje studentům lašské nářečí, studenti si tak mohli vyzkoušet vytvořit větu, jíž by rozuměl zcela jistě i Petr Bezruč. Naši „prváci“ si komplexní program velmi užili, nabytí novými vědomostmi nejen z oblasti základů přírodních věd.

Mgr. Kateřina Čičelová

 


  • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

    Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

    Více informací
  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa