Divadelní múza

Dne 11. června žáci 2. ročníku vyrazili opět za kulturou, tentokrát na divadelní představení předního renesančního novelisty Giovanniho Boccaccia – na Dekameron. V několika příbězích se přiblížili společenské atmosféře Itálie 14. století, s oním satirickým tónem, kterým pohlížela na středověkou církev s nelibostí, přičemž středem zájmu každého člověka se svobodnou vůlí se staly lidské touhy, přání, rozum a vychytralost.

Studenti si komediální představení s jemně erotickým nádechem náramně užili a odnesli si z něj nejen znalost renesančních znaků té doby, ale také zážitek z divadelní interpretace díla, jež si mohou zvolit k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Mgr. Kateřina Čičelová, vyučující českého jazyka a literatury


  • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

    Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

    Více informací
  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa