Divadelní múza

Dne 11. června žáci 2. ročníku vyrazili opět za kulturou, tentokrát na divadelní představení předního renesančního novelisty Giovanniho Boccaccia – na Dekameron. V několika příbězích se přiblížili společenské atmosféře Itálie 14. století, s oním satirickým tónem, kterým pohlížela na středověkou církev s nelibostí, přičemž středem zájmu každého člověka se svobodnou vůlí se staly lidské touhy, přání, rozum a vychytralost.

Studenti si komediální představení s jemně erotickým nádechem náramně užili a odnesli si z něj nejen znalost renesančních znaků té doby, ale také zážitek z divadelní interpretace díla, jež si mohou zvolit k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Mgr. Kateřina Čičelová, vyučující českého jazyka a literatury


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa