Divadelní múza

Dne 11. června žáci 2. ročníku vyrazili opět za kulturou, tentokrát na divadelní představení předního renesančního novelisty Giovanniho Boccaccia – na Dekameron. V několika příbězích se přiblížili společenské atmosféře Itálie 14. století, s oním satirickým tónem, kterým pohlížela na středověkou církev s nelibostí, přičemž středem zájmu každého člověka se svobodnou vůlí se staly lidské touhy, přání, rozum a vychytralost.

Studenti si komediální představení s jemně erotickým nádechem náramně užili a odnesli si z něj nejen znalost renesančních znaků té doby, ale také zážitek z divadelní interpretace díla, jež si mohou zvolit k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Mgr. Kateřina Čičelová, vyučující českého jazyka a literatury


  • Listopad – Třídní schůzky rodičů

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 16,00 hodin se uskuteční třídní schůzky rodičů. Úvodní část bude společná, poté rodiče mohou využít konzultací s jednotlivými vyučujícími (cca 16,30-18,00 hodin). Sabina Paťorková

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa