Návštěva geologického...

Dne 11. října 2018 žáci prvních ročníků navštíví Geologický pavilon VŠB-TU Ostrava. Návštěva obohatí poznatky v předmětu „Základy přírodních věd“, kde je se věnují učivu zaměřenému na poznávání vesmíru i naší planety.

Na úvod žáky seznámí paní průvodkyně s chodem a činností Hornicko-geologické fakulty a představí sbírky v Pavilonu profesora Pošepného.

Sami studenti se seznámí na modelech s pochody v nitru Země, s jejím horninovým složením a vyplní na základě získaných poznatků pracovní listy, které budou posléze ohodnoceny.

 1. Fuchsíková

 • Přípravné kurzy k JPZ

  Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

  Více informací
 • AUTOEVALUACE 2018

  Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa