Návštěva geologického...

Dne 11. října 2018 žáci prvních ročníků navštíví Geologický pavilon VŠB-TU Ostrava. Návštěva obohatí poznatky v předmětu „Základy přírodních věd“, kde je se věnují učivu zaměřenému na poznávání vesmíru i naší planety.

Na úvod žáky seznámí paní průvodkyně s chodem a činností Hornicko-geologické fakulty a představí sbírky v Pavilonu profesora Pošepného.

Sami studenti se seznámí na modelech s pochody v nitru Země, s jejím horninovým složením a vyplní na základě získaných poznatků pracovní listy, které budou posléze ohodnoceny.

 1. Fuchsíková

 • AUTOEVALUACE 2018

  Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

  Více informací
 • Projekt Evropské unie

  Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa