Návštěva geologického...

Dne 11. října 2018 žáci prvních ročníků navštíví Geologický pavilon VŠB-TU Ostrava. Návštěva obohatí poznatky v předmětu „Základy přírodních věd“, kde je se věnují učivu zaměřenému na poznávání vesmíru i naší planety.

Na úvod žáky seznámí paní průvodkyně s chodem a činností Hornicko-geologické fakulty a představí sbírky v Pavilonu profesora Pošepného.

Sami studenti se seznámí na modelech s pochody v nitru Země, s jejím horninovým složením a vyplní na základě získaných poznatků pracovní listy, které budou posléze ohodnoceny.

 1. Fuchsíková

 • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

  Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

  Více informací
 • 2. kolo přijímacího řízení

  Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa