FIFA neboli fiktivní firmy...

V rámci Šablon I. se studenti 2. ročníku zapojili do aktivity III/4.2. Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma.

Cílem této aktivity je podpora podnikavosti studentů, tvorba příležitosti pro jejich seberealizaci a v neposlední řadě upevnění jejich samostatnosti a odpovědnosti za vlastní vykonanou práci.

Poprvé jsme se s tímto předmětem seznámili 11. září 2018.  Podle svého uvážení jsme si vytvořili skupinky a založili firmy, které se mají zaměřit na např. služby, výrobu nebo cokoliv, co nás napadne. Po promyšlení podnikatelského záměru firmy, názvu, finančního rozpočtu, rozdělení jednotlivých pracovních pozic a vypracování detailů jsme začali pracovat na rozběhnutí výroby. Poté budeme mít možnost výrobky nebo služby nabízet a prodávat na akcích, jarmarcích, v budově školy atd…

V naší třídě máme hned čtyři takové firmy a každá je zaměřená na něco jiného.

 1. Mvank – firma zaměřená na výrobu mýdel a bomb do koupele.
 2. Clothes for house – zaměřují se na úpravu oblečení a módu.
 3. Tanana Vita – zaměření na ručně vyráběné dekorace a ozdoby.
 4. Hajdy photo – zaměření na fotografování dle objednávek a pozdější úpravu fotek.

Marie Krišová, Veronika Kovácsová, Kristýna Joniecová – žákyně druhého ročníku.

Ing. Eliška Galambicová – vedoucí aktivity.


 • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

  Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

  Více informací
 • 2. kolo přijímacího řízení

  Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa