FIFA neboli fiktivní firmy...

V rámci Šablon I. se studenti 2. ročníku zapojili do aktivity III/4.2. Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma.

Cílem této aktivity je podpora podnikavosti studentů, tvorba příležitosti pro jejich seberealizaci a v neposlední řadě upevnění jejich samostatnosti a odpovědnosti za vlastní vykonanou práci.

Poprvé jsme se s tímto předmětem seznámili 11. září 2018.  Podle svého uvážení jsme si vytvořili skupinky a založili firmy, které se mají zaměřit na např. služby, výrobu nebo cokoliv, co nás napadne. Po promyšlení podnikatelského záměru firmy, názvu, finančního rozpočtu, rozdělení jednotlivých pracovních pozic a vypracování detailů jsme začali pracovat na rozběhnutí výroby. Poté budeme mít možnost výrobky nebo služby nabízet a prodávat na akcích, jarmarcích, v budově školy atd…

V naší třídě máme hned čtyři takové firmy a každá je zaměřená na něco jiného.

 1. Mvank – firma zaměřená na výrobu mýdel a bomb do koupele.
 2. Clothes for house – zaměřují se na úpravu oblečení a módu.
 3. Tanana Vita – zaměření na ručně vyráběné dekorace a ozdoby.
 4. Hajdy photo – zaměření na fotografování dle objednávek a pozdější úpravu fotek.

Marie Krišová, Veronika Kovácsová, Kristýna Joniecová – žákyně druhého ročníku.

Ing. Eliška Galambicová – vedoucí aktivity.


 • Přípravné kurzy k JPZ

  Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

  Více informací
 • AUTOEVALUACE 2018

  Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa