Návštěva geologického...

Ve čtvrtek 11. října 2018 žáci 1. ročníku navštívili Geologický pavilon profesora Pošepného, který je součástí Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě-Porubě.

Pracovnice fakulty přivítala žáky informacemi o historii i současnosti této instituce, vysvětlila přínos pro studenty VŠB i veřejnost. Poté se všichni přesunuli do sbírkové části a mohli se seznámit s minerály nalezenými v tomto regionu i v exotických krajích. Taktéž si žáci prohlédli fosilie a snažili se vybavit si znalosti z oblasti přírodních věd, hlavně zeměpisu a biologie.

Poslední a pro mnohé nejzajímavější částí, která by měla pomoci prohloubit si učivo předmětu „Základy přírodních věd“ byla skupinová práce na stanovištích, kde žáci poznávali minerály, seznámili se s modely, které popisují činnosti v nitru Země a vyplnili pracovní listy, díky kterým si ověřili získané poznatky.

K. Fuchsíková


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa