Návštěva geologického...

Ve čtvrtek 11. října 2018 žáci 1. ročníku navštívili Geologický pavilon profesora Pošepného, který je součástí Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě-Porubě.

Pracovnice fakulty přivítala žáky informacemi o historii i současnosti této instituce, vysvětlila přínos pro studenty VŠB i veřejnost. Poté se všichni přesunuli do sbírkové části a mohli se seznámit s minerály nalezenými v tomto regionu i v exotických krajích. Taktéž si žáci prohlédli fosilie a snažili se vybavit si znalosti z oblasti přírodních věd, hlavně zeměpisu a biologie.

Poslední a pro mnohé nejzajímavější částí, která by měla pomoci prohloubit si učivo předmětu „Základy přírodních věd“ byla skupinová práce na stanovištích, kde žáci poznávali minerály, seznámili se s modely, které popisují činnosti v nitru Země a vyplnili pracovní listy, díky kterým si ověřili získané poznatky.

K. Fuchsíková


  • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

    Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

    Více informací
  • 2. kolo přijímacího řízení

    Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa