Návštěva geologického...

Ve čtvrtek 11. října 2018 žáci 1. ročníku navštívili Geologický pavilon profesora Pošepného, který je součástí Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě-Porubě.

Pracovnice fakulty přivítala žáky informacemi o historii i současnosti této instituce, vysvětlila přínos pro studenty VŠB i veřejnost. Poté se všichni přesunuli do sbírkové části a mohli se seznámit s minerály nalezenými v tomto regionu i v exotických krajích. Taktéž si žáci prohlédli fosilie a snažili se vybavit si znalosti z oblasti přírodních věd, hlavně zeměpisu a biologie.

Poslední a pro mnohé nejzajímavější částí, která by měla pomoci prohloubit si učivo předmětu „Základy přírodních věd“ byla skupinová práce na stanovištích, kde žáci poznávali minerály, seznámili se s modely, které popisují činnosti v nitru Země a vyplnili pracovní listy, díky kterým si ověřili získané poznatky.

K. Fuchsíková


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa