100. výročí vzniku...

Letošní kulaté výročí, kterým si národ připomíná vznik samostatného Československa, dospívá k vrcholu. I když byla republika vyhlášena až 28. října, oslavy jsou na mnoha místech již v plném proudu. Také my si připomínáme 100 let od vzniku ČSR, a to formou projektové výuky, která proběhne v pátek 26. 10.

Celý páteční program je směřován k oslavě netradiční formou. Studenty čeká v aule nejen umělecký zážitek s hereckými výkony svých spolužáků. V jednotlivých učebnách, v nichž bude celá akce pokračovat, se studenti mohou poměřit například ve zdatnosti paměti v soutěžích spojených s prohloubením znalostí o osobnostech a událostech úzce spjatých právě se vznikem Československa.

Více nechceme zatím prozrazovat, ale věříme, že se tento den stane naším dalším společným nevšedním zážitkem.


  • Listopad – Třídní schůzky rodičů

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 v 16,00 hodin se uskuteční třídní schůzky rodičů. Úvodní část bude společná, poté rodiče mohou využít konzultací s jednotlivými vyučujícími (cca 16,30-18,00 hodin). Sabina Paťorková

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa