Připomínali jsme si vznik...

Dne 26. října na naší škole proběhla projektová výuka při příležitosti stého výročí vzniku Československa. Slavilo se všude, slavila i Moravskoslezská obchodní akademie. Studenty při jejich výpravě čekal za dveřmi jednotlivých tematických místností kus historie. Měli možnost si v týmech zasoutěžit ve znalosti prezidentů československých i českých, orientovat se v oficiálních názvech států, k nimž Češi náleželi již od „první republiky“. Měřili mezi sebou dovednost rychlosti opisu dobového textu. Za melodie Slovanských tanců či Ach synku, synku, hledali z mnoha zdrojů fakta týkající se vzniku Československa, které pak doplňovali do svých pracovních listů. Jako třešnička na dortu vystoupili z řad studentů dva z nich, jež zosobněním iniciátorů projektu samostatného ČSR – Tomáše Garrique Masaryka a Edvarda Beneše – předvedli úžasný herecký výkon.

Studenti si projektovou výuku užili, pobavili se a odnesli si spoustu informací z naší historie, které vedou jako stálá připomínka k datu 28. října 1918.

                


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy budou probíhat od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa