Připomínali jsme si vznik...

Dne 26. října na naší škole proběhla projektová výuka při příležitosti stého výročí vzniku Československa. Slavilo se všude, slavila i Moravskoslezská obchodní akademie. Studenty při jejich výpravě čekal za dveřmi jednotlivých tematických místností kus historie. Měli možnost si v týmech zasoutěžit ve znalosti prezidentů československých i českých, orientovat se v oficiálních názvech států, k nimž Češi náleželi již od „první republiky“. Měřili mezi sebou dovednost rychlosti opisu dobového textu. Za melodie Slovanských tanců či Ach synku, synku, hledali z mnoha zdrojů fakta týkající se vzniku Československa, které pak doplňovali do svých pracovních listů. Jako třešnička na dortu vystoupili z řad studentů dva z nich, jež zosobněním iniciátorů projektu samostatného ČSR – Tomáše Garrique Masaryka a Edvarda Beneše – předvedli úžasný herecký výkon.

Studenti si projektovou výuku užili, pobavili se a odnesli si spoustu informací z naší historie, které vedou jako stálá připomínka k datu 28. října 1918.

                


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa