Výsledky logické olympiády

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Menzou České Republiky, ve které se řeší logické úlohy. Nesoutěží se zde se znalostmi, ale se schopnostmi logicky uvažovat a hledat kreativní řešení. V letošním školním roce 2018/2019 se soutěže účastnilo 61 716 soutěžících z 3 007 škol z celé ČR.

Žáci naší školy si prošli nominačním kolem v týdnu od 15. 10. – 21. 10. 2018. Nejlepší řešitelé z kategorie C (studenti všech druhů středních škol) postoupili do krajského kola, které se konalo v pátek 2. 11. 2018 na krajském úřadu města Ostravy. Nejlepší řešitelé z krajského kola postoupili do finálového kola, které se tradičně uskuteční v Míčovně Pražského hradu 26. 11. 2018.

V kategorii C soutěžilo 11 734 soutěžících a z toho v Moravskoslezském kraji 1 430 soutěžících. Naši žáci sice nepostoupili, přesto nejlepším řešitelům školy gratulujeme.

V následující tabulce jsou uvedeni nejlepší řešitelé naší školy.

Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída  
1. 282.-300. 2112.-2245. Káňová, Nora Kateřina 3
2. 314.-336. 2355.-2494. Králíčková, Daniela 4
3. 384.-401. 2949.-3089. Hedánková, Viktorie 2
4. 492.-529. 3785.-3988. Ondřejová, Nikola 3
5. 530.-556. 3989.-4177. David, Vladimír 4

Studio 6 – Česká televize – logická olympiáda rozvíjí nadání


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa