Evropský summit Mladých...

Ve dnech 26. – 27. 11. se konal dvoudenní vzdělávací projekt pod názvem Evropský summit Mladých diplomatů. Ten si za svůj cíl klade zvýšení povědomí o Evropské unii u studentské i širší veřejnosti. Projekt samotný tvořil dvě části – panelovou diskuzi s bývalým ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem a workshop přibližující studentům strukturu, význam a fungování Evropské unie. Ve druhé části se studenti zapojili do projektu jako zástupci jednoho z 28 členských států Evropské unie, když zasedli u kulatého stolu Evropské rady, kde debatovali na studenty vybrané téma Migrace.

Také naši dva studenti se stali součásti tohoto projektu. Jako delegáti jednoho z členských států Evropské unie urputně hájili svá stanoviska a názory logickými argumenty. Mohli se tak stát alespoň na dva dny spolupodílníky na vytváření budoucí podoby Evropské unie. Zde je shrnutí jednoho z nich.

V pondělí a úterý jsem se společně s Adamem zúčastnil akce Evropský summit Mladých diplomatů. Na začátku prvního dne jsme byli seznámení s pravidly ohledně zasedání Evropské rady, poté jsme přes hodinu diskutovali s Lubomírem Zaorálkem. V dalších hodinách jsme vedli s dalšími účastníky diskusi na téma, proč by měl být každý vegetarián. Následně jsme přijali pozvání organizátora na zasedání Evropské rady, které se mělo konat v hotelu Mercur.

Druhý den, povzbuzeni našimi úspěchy z předešlého dne, jsme s Adamem vedli úspěšnou agresivní politiku na simulaci Evropské rady. Nutno podotknout, že celá tato simulace trvala něco málo přes čtyři hodiny. Po zakončení akce jsme obdrželi diplomy a sladkou odměnu.

Jsem rád, že jsem se této akce mohl zúčastnit a reprezentovat tak naši školu společně s Adamem, kterému patří velké „dík“ za to, že se se mnou na tuto akci „vypravil“.    

Patrik


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa