Výstava středních škol 2018

Máte otázky týkající se vyučovaných předmětů na naší škole, školních aktivit a exkurzí? Zajímá Vás uplatnění na trhu práce po ukončení naší střední školy? Chcete poznat studenty a pedagogy naší školy? Navštivte náš stánek ve dnech 30. 11 – 1. 12. 2018 na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Garantem celé výstavy je Úřad práce ČR za podpory Moravskoslezského kraje, města Ostravy a Krajské hospodářské komory.

 

 


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa