Výstava středních škol 2018

Máte otázky týkající se vyučovaných předmětů na naší škole, školních aktivit a exkurzí? Zajímá Vás uplatnění na trhu práce po ukončení naší střední školy? Chcete poznat studenty a pedagogy naší školy? Navštivte náš stánek ve dnech 30. 11 – 1. 12. 2018 na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Garantem celé výstavy je Úřad práce ČR za podpory Moravskoslezského kraje, města Ostravy a Krajské hospodářské komory.

 

 


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa