Assessment Centrum

V pondělí 28. ledna 2019 jsem se zúčastnila se žáky 3. a 4. ročníku přednášky na téma Assessment Centrum nanečisto aneb vyzkoušej si, jak jsi na tom z pohledu trhu práce, kterou v rámci Sociologických dnů na Filozofické fakultě Ostravské univerzity přednášeli Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA, a PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Kromě teoretické části, ve které jsem se dozvěděli, kdo je účastníkem AC, účelu AC a průběhu AC, jsme si vyzkoušeli Belbinův test týmových rolí a zjistili, která z rolí v týmu je pro nás nejpřirozenější. A tak mezi námi jsou vyložení realizátoři, koordinátoři, formovači, inovátoři, vyhledávači zdrojů, analytici, týmoví spolupracovníci či hodnotitelé, přitom každý z nás má z výše uvedených rolí vždy nějaké zastoupení.

Výukový program je ideálním doplněním tematického celku Personalistika předmětů ekonomika, písemná a elektronická komunikace a společenské vědy.

Sabina Paťorková, vyučující předmětu písemná a elektronická komunikace

 

 

 


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa