Assessment Centrum

V pondělí 28. ledna 2019 jsem se zúčastnila se žáky 3. a 4. ročníku přednášky na téma Assessment Centrum nanečisto aneb vyzkoušej si, jak jsi na tom z pohledu trhu práce, kterou v rámci Sociologických dnů na Filozofické fakultě Ostravské univerzity přednášeli Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA, a PhDr. Marek Schneider, Ph.D.

Kromě teoretické části, ve které jsem se dozvěděli, kdo je účastníkem AC, účelu AC a průběhu AC, jsme si vyzkoušeli Belbinův test týmových rolí a zjistili, která z rolí v týmu je pro nás nejpřirozenější. A tak mezi námi jsou vyložení realizátoři, koordinátoři, formovači, inovátoři, vyhledávači zdrojů, analytici, týmoví spolupracovníci či hodnotitelé, přitom každý z nás má z výše uvedených rolí vždy nějaké zastoupení.

Výukový program je ideálním doplněním tematického celku Personalistika předmětů ekonomika, písemná a elektronická komunikace a společenské vědy.

Sabina Paťorková, vyučující předmětu písemná a elektronická komunikace

 

 

 


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa