Okresní kolo olympiády v...

Dne 15.2.2019 se student 3. ročníku Ngo Trong Tien zúčastnil okresního kola olympiády v německém jazyce, která  se  skládala  z  poslechové  a  písemné  části,  kde  se pracovalo s texty, a  dále z ústní části, ve které studenti popisovali obrázky a hovořili na vylosované téma.  Žák Ngo Trong Tien se umístil na krásném  4. místě.

 

Kateřina Handlová
učitelka německého jazyka


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa