Okresní kolo olympiády v...

Dne 15.2.2019 se student 3. ročníku Ngo Trong Tien zúčastnil okresního kola olympiády v německém jazyce, která  se  skládala  z  poslechové  a  písemné  části,  kde  se pracovalo s texty, a  dále z ústní části, ve které studenti popisovali obrázky a hovořili na vylosované téma.  Žák Ngo Trong Tien se umístil na krásném  4. místě.

 

Kateřina Handlová
učitelka německého jazyka


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa