Druhačky s Miláčkem

Ve středu 6. března se studentky 2. ročníku vydaly na další kulturní zážitek. Tentokrát na divadelní představení Miláček v podání Divadelní společnosti Petra Bezruče. Známý román francouzského prozaika Guy de Maupassanta svou současnou interpretací poodlahlil studentkám nejen morální kredit francouzské společnosti 19. století šplhající ke kariérnímu vrcholu, ale také obecné znaky realismu a s ním spojeného psychologického názoru zvaného naturalismus.

Svérázný projev hlavního hrdiny nenechal chladným v sále nikoho. Degradace osobnosti, která se neštítí válcovat city ostatních, je základním rysem nejen děl tohoto věhlasného autora. Studentky se tak mohly alespoň na chvíli ocitnout v době, kdy se o zkaženosti společnosti odvážil psát také Honoré de Balzac, Stendhal nebo Gustav Flaubert.


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa