Druhačky s Miláčkem

Ve středu 6. března se studentky 2. ročníku vydaly na další kulturní zážitek. Tentokrát na divadelní představení Miláček v podání Divadelní společnosti Petra Bezruče. Známý román francouzského prozaika Guy de Maupassanta svou současnou interpretací poodlahlil studentkám nejen morální kredit francouzské společnosti 19. století šplhající ke kariérnímu vrcholu, ale také obecné znaky realismu a s ním spojeného psychologického názoru zvaného naturalismus.

Svérázný projev hlavního hrdiny nenechal chladným v sále nikoho. Degradace osobnosti, která se neštítí válcovat city ostatních, je základním rysem nejen děl tohoto věhlasného autora. Studentky se tak mohly alespoň na chvíli ocitnout v době, kdy se o zkaženosti společnosti odvážil psát také Honoré de Balzac, Stendhal nebo Gustav Flaubert.


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa