Studentské volby do...

Ve dnech 7. a 9. května se konaly na půdě 246 středních škol České republiky Studentské volby do Evropského parlamentu. Nejinak tomu bylo i na naší škole. Samotným volbám předcházela projektová výuka, kdy byli studenti podrobněji seznámeni s pravomocemi Evropského parlamentu a s jeho úlohou v Evropské unii. Zhlédli přínosné dokumenty, měli možnost pracovat s interaktivními materiály a vypracovávat pracovní listy a v neposlední řadě se seznámit s jednotlivými politickými frakcemi Evropského parlamentu a s 21 europoslanci zastupujícími Českou republiku.

V rámci Studentských voleb do Evropského parlamentu byla sestavena tříčlenná volební komise, jejíž odpovědnost spočívala v obstarání seznamu voličů z řad studentů, a to starších 15 let s trvalým pobytem na území České republiky. Následně potenciální studentské voliče obeznámili s podmínkami spojenými s těmito volbami, zajistili na místním městském úřadu volební urnu, připravili volební místnost a během samotných voleb dohlíželi na jejich hladký průběh.

Každý student, jenž k volbám dorazil, obdržel hlasovací lístek, kde za plentou vybíral z 39 stran, hnutí a koalic. S výsledky voleb pak byli obeznámeni 13. května, kdy byly zveřejněny na webových stránkách. V rámci České republiky zvítězila v kategorii středních odborných škol s jasnou převahou Česká pirátská strana. Dle výsledků hlasování však studenti naší školy s touto stranou vůbec nesympatizovali. Jednoznačným favoritem bylo očima našich studentů brněnské hnutí ANO, vytrollíme europarlament.

 

 

 

 

 


  • AUTOEVALUACE 2018

    Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

    Více informací
  • Projekt Evropské unie

    Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa