2. kolo přijímacího...

 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Kritéria přijetí:

 • hodnocení prospěchu ze všech předmětů ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy základní školy (případně odpovídající období ročníků víceletých gymnázií),
 • hodnocení motivačního rozhovoru s uchazečem o studium

Hodnocení kritérií vychází z kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019_20

Přihlášky do 2. kola stačí přijímáme poštou i osobně (lze ponechat na recepci školy), poté bude sjednán s uchazečem termín motivačního pohovoru.

Bližší informace podává ředitelka školy na tel. č. 595 228 181 a 739 527 109, příp. v době nepřítomnosti na e-mailové adrese msoa@msoa.cz.

Sabina Paťorková, ředitelka školy

 

Výsledková listina 2019

 

Děkujeme za zájem o studium na Moravskoslezské obchodní akademii a blahopřejeme k výsledkům!

Zápisové lístky přijímáme do 15. dubna 2019, každý uchazeč obdrží potvrzení o přijetí dokumentu.

V měsíci červnu 2019 proběhne informační schůzka rodičů přijatých žáků, datum konání bude zasláno formou SMS.

Těšíme se na 4letou spolupráci.

Sabina Paťorková, ředitelka školy


 • AUTOEVALUACE 2018

  Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

  Více informací
 • Projekt Evropské unie

  Moravskoslezská obchodní akademie se zařadila do projektu Evropské unie – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –  výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu realizujeme v období 1. 1. 2018 – 29. 2. 2020 tyto aktivity: Doučování žáků SŠ […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa