Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie > Aktuality > Výlet na Ostravici aneb po stopách Petra Bezruče

Výlet na Ostravici aneb po...

Studentky 2. ročníku se dne 13. června vydaly se svou třídní učitelkou na výlet do Beskyd. A to by nebyli druháci, aby to nespojili s jakýmkoliv tématem do literatury. Cíl byl tedy jasný – Ostravice. Již od rána bylo očividné, že to bude zábavná výprava, holky jsou skvělá parta, a užívaly si tak společné chvíle už od nástupu do vlaku.

 

 

 

 

 

 

Zdálo by se, že malá exkurze do Srubu Petra Bezruče atmosféru výletu trochu naruší, ale opak je pravdou. Pan průvodce byl svým vypravěčskýcm nadáním naprosto famózní, všichni jeho slovům naslouchali jedním dechem. Nemusíme podotýkat, že si všechny informace o tomto regionálním básníkovi děvčata skvěle zapamatovaly.

Po této příjemné vsuvce holky vyrazily pro něco na zub. Polední sluníčko pálilo a oběd byl skvělou variantou pro nabrání dalších sil.

A protože se předpověď počasí toho dne vůbec nenaplnila a vymetená obloha nenaznačovala, že by se mělo schylovat k bouřce, náplň odpoledne se přímo nabízela – k vodě. A kterou řeku Petr Bezruč nejčastěji ve svých verších zmiňuje? Samozřejmě divokou Ostravici. Druhačky našly místo, kde je řeka klidnější a hlubší a nezalekly se nízké teploty vody. Krásně se osvěžily a v přátelském duchu strávily čas opalováním na kamenech a „holčičím klábosením“.

Cestou zpět již v podvečerních hodinách se děvčata zastavila v Bezručově osudovém městě – „Frydku“, aby spolu strávila ještě poslední chvíle a nasávala atmosféru třídního výletu.

Naplněné novými vědomostmi a informacemi od svých spolužaček, osvěžené, otužené, snad i opálené a příjěmně unavené se druhačky vrátily se svým věrným doprovodem – třídní učitelkou – ve večerních hodinách zpět do Ostravy.

 

 

 

 

 

 

 


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 16. ledna do 2. dubna 2020, ve čtvrtky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa