Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie > Aktuality > Výlet na Ostravici aneb po stopách Petra Bezruče

Výlet na Ostravici aneb po...

Studentky 2. ročníku se dne 13. června vydaly se svou třídní učitelkou na výlet do Beskyd. A to by nebyli druháci, aby to nespojili s jakýmkoliv tématem do literatury. Cíl byl tedy jasný – Ostravice. Již od rána bylo očividné, že to bude zábavná výprava, holky jsou skvělá parta, a užívaly si tak společné chvíle už od nástupu do vlaku.

 

 

 

 

 

 

Zdálo by se, že malá exkurze do Srubu Petra Bezruče atmosféru výletu trochu naruší, ale opak je pravdou. Pan průvodce byl svým vypravěčskýcm nadáním naprosto famózní, všichni jeho slovům naslouchali jedním dechem. Nemusíme podotýkat, že si všechny informace o tomto regionálním básníkovi děvčata skvěle zapamatovaly.

Po této příjemné vsuvce holky vyrazily pro něco na zub. Polední sluníčko pálilo a oběd byl skvělou variantou pro nabrání dalších sil.

A protože se předpověď počasí toho dne vůbec nenaplnila a vymetená obloha nenaznačovala, že by se mělo schylovat k bouřce, náplň odpoledne se přímo nabízela – k vodě. A kterou řeku Petr Bezruč nejčastěji ve svých verších zmiňuje? Samozřejmě divokou Ostravici. Druhačky našly místo, kde je řeka klidnější a hlubší a nezalekly se nízké teploty vody. Krásně se osvěžily a v přátelském duchu strávily čas opalováním na kamenech a „holčičím klábosením“.

Cestou zpět již v podvečerních hodinách se děvčata zastavila v Bezručově osudovém městě – „Frydku“, aby spolu strávila ještě poslední chvíle a nasávala atmosféru třídního výletu.

Naplněné novými vědomostmi a informacemi od svých spolužaček, osvěžené, otužené, snad i opálené a příjěmně unavené se druhačky vrátily se svým věrným doprovodem – třídní učitelkou – ve večerních hodinách zpět do Ostravy.

 

 

 

 

 

 

 


  • Everything is bigger in Texas

    V pátek 21. června strávili naši studenti tři hodiny s rodilým mluvčím. Jonathan každoročně navštěvuje naši školu a pořádá aktivity s našimi žáky. Letos jsme měli možnost dozvědět se spoustu informací o Jonathanově rodném Texasu, jeho historii a zajímavostech. Poté už následovaly hry, hádanky, soutěže a spousta, spousta konverzace v angličtině 🙂

    Více informací
  • Červen – Konzultační schůzky rodičů

    Ve čtvrtek 6. června 2019 v době od 16,30 do 18,00 hodin se uskuteční konzultační schůzky rodičů žáků 1.-3. ročníků. Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa