Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie > Aktuality > Slavnostní zahájení školního roku 1. ročníku

Slavnostní zahájení...

Školní rok 2019/20 byl pro žáky 1. ročníku zahájen tradičně v obřadní síni Slezskoostravské radnice.

Po slavnostním nástupu a představení jednotlivých žáků třídní učitelkou Mgr. Marií Sandersovou , Ph.D., předala žákům paní ředitelka něco na památku.  Žáci se podepsali do pamětní knihy MSOA a stali se tak další nezapomenutelnou součástí historie školy.

Po skončení slavnostní ceremonie se všichni žáci přesunuli do školy, kde je čekali spolužáci z vyšších ročníků a za bouřlivého potlesku prošli čestnou uličkou přímo do své třídy.

Žáci prvního ročníku, vítejte mezi studenty MSOA.

 

Renáta Davidová


  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací
  • Třídní schůzky 14.11.2019

    Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhnou třídní schůzky žáků všech ročníků. Začátek je v 16:30 hodin. Úvodní část bude společná, poté budou probíhat konzultace s jednotlivými učiteli (do 18:00 hodin). Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů  

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa