Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie > Aktuality > Studenti 4. ročníku na kabaretním představení

Studenti 4. ročníku na...

Ve čtvrtek 17. října studenti 4. ročníku zhlédli divadelního představení dle díla Karla Čapka – Válka s mloky. Pražské hostující divadlo předvedlo tuto antiutopii formou kabaretu, který prostřednictvím mediálních vstupů a krátkých fejetonů seznamoval diváky s Mloky, jejich počátky na naší zemi a expanzí, která se pak měla stát pro lidstvo zkázou, a to i pro Čechy, kteří ve 30. letech 20. století stále zastávali názor, že jich se žádná hrozba netýká. Karel Čapek svým dílem poukazoval na v té době hrozící fašismus, ale také na rasismus a potřebou uplatňovat převahu a sílu, kdykoliv je to člověku dovoleno, čímž posunul tuto alegorii až do 21. století.

Pro studenty byla kabaretní kolážová prezentace Čapkova díla nevšedním zážitkem, jenž doplňuje jejich znalosti k ústní části maturitní zkoušky. K té si ne jeden student vybral právě dílo Karla Čapka.


  • 08.06.2020 – Přijímací řízení 2020

    Pozvánky k Jednotné přijímací zkoušce byly odeslány 22. května 2020 na adresu zákonných zástupců uchazečů o vzdělávání a také na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke vzdělávání. Ochrana zdraví – JPZ – pokyny MSOA Informace k přijímacím zkouškám 2020_květen_k pozvánce            

    Více informací
  • Aktuální informace k MZ 2020 – jarní termín

    Informace k MZ 2020 jsou zveřejněny na našem webu, informace budou průběžně aktualizovány: http://www.msoa.cz/studenti/informace-pro-studenty/maturitni-zkouska/

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa