Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie > Aktuality > Studenti 4. ročníku na kabaretním představení

Studenti 4. ročníku na...

Ve čtvrtek 17. října studenti 4. ročníku zhlédli divadelního představení dle díla Karla Čapka – Válka s mloky. Pražské hostující divadlo předvedlo tuto antiutopii formou kabaretu, který prostřednictvím mediálních vstupů a krátkých fejetonů seznamoval diváky s Mloky, jejich počátky na naší zemi a expanzí, která se pak měla stát pro lidstvo zkázou, a to i pro Čechy, kteří ve 30. letech 20. století stále zastávali názor, že jich se žádná hrozba netýká. Karel Čapek svým dílem poukazoval na v té době hrozící fašismus, ale také na rasismus a potřebou uplatňovat převahu a sílu, kdykoliv je to člověku dovoleno, čímž posunul tuto alegorii až do 21. století.

Pro studenty byla kabaretní kolážová prezentace Čapkova díla nevšedním zážitkem, jenž doplňuje jejich znalosti k ústní části maturitní zkoušky. K té si ne jeden student vybral právě dílo Karla Čapka.


  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací
  • Třídní schůzky 14.11.2019

    Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhnou třídní schůzky žáků všech ročníků. Začátek je v 16:30 hodin. Úvodní část bude společná, poté budou probíhat konzultace s jednotlivými učiteli (do 18:00 hodin). Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů  

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa