Halloween – aneb pokračujeme...

Halloween – aneb pokračujeme i  letos v halloweenské tradici na naší škole.

Svou silnou pozici v kreativitě a vytvoření masek a kostýmů potvrdil 3. ročník p. učitelky Hajné.

Zahanbit se nenechali ani letošní prvňáci, jejichž zástupci shrábli hned 3 ceny!

Kromě soutěže kostýmů a masek proběhla v rámci jednotlivých tříd i soutěž o vytvoření nejzajímavějších halloweenských plakátů – ty nejlepší můžete vidět na webové stránce školy.

Autor: Gracová Síta

Autor: Prokopová Veronika

Autor: Řepecká Michaela

Marie Sandersová, vyučující anglického jazyka


  • 08.06.2020 – Přijímací řízení 2020

    Pozvánky k Jednotné přijímací zkoušce byly odeslány 22. května 2020 na adresu zákonných zástupců uchazečů o vzdělávání a také na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke vzdělávání. Ochrana zdraví – JPZ – pokyny MSOA Informace k přijímacím zkouškám 2020_květen_k pozvánce            

    Více informací
  • Aktuální informace k MZ 2020 – jarní termín

    Informace k MZ 2020 jsou zveřejněny na našem webu, informace budou průběžně aktualizovány: http://www.msoa.cz/studenti/informace-pro-studenty/maturitni-zkouska/

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa