Halloween – aneb pokračujeme...

Halloween – aneb pokračujeme i  letos v halloweenské tradici na naší škole.

Svou silnou pozici v kreativitě a vytvoření masek a kostýmů potvrdil 3. ročník p. učitelky Hajné.

Zahanbit se nenechali ani letošní prvňáci, jejichž zástupci shrábli hned 3 ceny!

Kromě soutěže kostýmů a masek proběhla v rámci jednotlivých tříd i soutěž o vytvoření nejzajímavějších halloweenských plakátů – ty nejlepší můžete vidět na webové stránce školy.

Autor: Gracová Síta

Autor: Prokopová Veronika

Autor: Řepecká Michaela

Marie Sandersová, vyučující anglického jazyka


  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací
  • Třídní schůzky 14.11.2019

    Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhnou třídní schůzky žáků všech ročníků. Začátek je v 16:30 hodin. Úvodní část bude společná, poté budou probíhat konzultace s jednotlivými učiteli (do 18:00 hodin). Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů  

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa