Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava > Moravskoslezská obchodní akademie > Aktuality > Workshopp na téma Design Thinking a 2. ročník

Workshopp na téma Design...

Ve středu 6. listopadu 2019 se žáci 2. ročníku zúčastnili workshoppu na téma „Design Thinking“, který pro nás uspořádala Obchodně-podnikatelská fakulta OPF v Karviné. Ing. Dalibor Šimek a Bc. Tomáš Hercig nám představili proces – metodu, pomocí které můžeme využít vlastní tvůrčí přístup k řešení složitých problémů, či k návrhu nových produktů a služeb. Naši studenti prošli při návrhu jednoduchého produktu postupně všemi pěti fázemi:

 1. Empatizací – vcítění se do zákazníka
 2. Definicí – nalezení a pojmenování problémů
 3. Generování nápadů
 4. Prototypování
 5. Testování

Na závěr se studenti shodli, že tento přístup a nové informace pro ně mohou být v praktickém životě přínosné a také, že vlastně netušili, jak kreativní dokážou být.

Ing. Eliška Galambicová

vyučující ekonomických předmětů a účetnictví

 

 

Zdroj obrázku: https://personifycorp.com/blog/design-thinking

 


 • Jak na cestu k úspěchu

  Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

  Více informací
 • Třídní schůzky 14.11.2019

  Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhnou třídní schůzky žáků všech ročníků. Začátek je v 16:30 hodin. Úvodní část bude společná, poté budou probíhat konzultace s jednotlivými učiteli (do 18:00 hodin). Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů  

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa