Jak na cestu k úspěchu

Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta k úspěchu a spokojenosti.“

V první části besedy jsme se stali pekelníky – snažili jsme se pekelný ranec naplnit co nejvíce hodnotami, které by každý v pekle měl zažít či naopak které by nikdy zažít neměl. Padaly slova jako: strach, smutek, bolest, zdraví, přátelství, úspěch, spokojenost a mnoho dalších. Poté jsme si napsali, které hodnoty jsou důležité i v našem životě a zjistili, zda jsme s těmito hodnotami v souladu a žijeme tak, abychom je naplňovali. Toto sebehodnocení a sebepozorování bylo pro mnohé z nás velmi těžké a odkryli jsme pomocí různých technik mnoho skrytého, o čem jsme doposud neměli ani tušení.

Poté jsme se na chvíli stali dokonce i zvířetem, které se nám líbí a které máme rádi. Kouzlili jsme a vykouzlili hodnoty, kterých si ceníme nejen na daném zvířeti, ale i sami na sobě.

Poslední část našeho setkání byla SWOT analýza, která také mnohé z nás velmi překvapila. Napsali jsme si své silné a slabé vlastnosti, jaké máme příležitosti a s jakými hrozbami se možná můžeme potkat.

Závěr byl věnován rozdávání dárečku, kdy jsme jeden druhému psali na papír pozitivní hodnocení jeho osobnosti, to, čeho si na druhém ceníme a vážíme, co se nám líbí. Všichni při rozbalování měli úsměv na tváři a příjemný pocit.

 

Moc lektorkám projektu děkujeme a těšíme se zase někdy naviděnou!

 

Mgr. Linda Lacinová

 


  • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

    Více informací
  • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

    Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa