Na MSOA se cinkalo klíči

Dne 14. listopadu se studenti na několik hodin přesunuli do roku 1989, aby si připomněli Den boje za svobodu a demokracii. Projektová výuka započala v aule jak jinak než zvoněním klíčů jako jednoho ze symbolů Sametové revoluce. Studenti pak měli možnost společně zhlédnout film Z deníku Ivany A., jenž promítá rok 1989 očima maturantky.

Pro tento velký den přijal naše pozvání pan Jerry Newman, aby studentům přiblížil osobnost svého otce, významného ostravského disidenta a signatáře Charty 77, Jaromíra Šavrdy. Studenti tak měli v rámci diskuse možnost pochopit život za totalitního režimu, ale také úsilí, s nímž disidenti neúnavně proti komunismu bojovali, poháněni smyslem pro spravedlnost, jak tomu právě u Jaromíra Šavrdy bylo.

V dalších hodinách se studenti rozdělili dle tříd, aby za zvuků melodie Marty Kubišové, Jaroslava Hutky nebo také Tublatanky procházeli jednotlivými místnostmi, jež byly pro ně tematicky rozčleněny. Místnost Cesta ke svobodě je vedla revolučním rokem 1989 a upozorňovala na podstatné mezníky, jež Sametové revoluci předcházely. Místnost s tematikou 17. listopad pak vyzdvihla události, které se v průběhu Sametové revoluce odehrály a které byly završeny jmenováním Václava Havla československým prezidentem.

Na studenty také čekaly hned dvě výstavy, a to Plakátová výstava na chodbách a také výstava Oldřicha Krutského Pád Berlínské zdi na základě studentům zpřístupněného QR kódu. Poslední místnost nebyla věnována nikomu jinému než samotnému Václavu Havlovi, jeho životu a působení v boji za svobodu nejen u nás, ale i v dalších nedemokratických zemích, a to dávno poté, co u nás převrat proběhl. Role Václava Havla se zhostil student 2. ročníku a způsobem jemu vlastním studentům vypíchl důležité aspekty Havlova života, které by si měli z projektového dne odnést.

V rámci projektového dne byly pro studenty připraveny pracovní listy s četnými otázkami, jejichž odpovědi museli hledat právě v jednotlivých místnostech, na fotografiích a zhlédnutím krátkých dokumentů vztahujících se k událostem roku 1989. Studenti se úkolu chopili poctivě, obcházeli jednotlivá stanoviště s pracovními listy a prupiskou v ruce a po odpovědích pátrali.

Studenti si projektový den užili s úsměvem a atmosféru dne alespoň do fotoaparátů dokreslovali pozdravem Sametové revoluce – „véčkem“.


  • Návštěva vysoké školy

    V úterý 19. 11. 2019 se studenti společenskovědního předmětu 3. a 4. ročníku účastnili veřejné přednášky pana PhDr. Jana Svobody, předního českého psychologa s bohatou zkušeností zejména s pedagogickou psychologií, který již přes 15 let působí na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a řadu let působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. Naši žáci nakoukli pod pokličku vysokoškolské přednášky, která […]

    Více informací
  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa