Numbered = označeni číslem

Již 15. rokem si oficiálně připomínáme přibližně 6 miliónů  židovských obětí holocaustu během druhé světové války. V pondělí 27. ledna, tedy v den, kdy před 75 lety byl osvobozen největší vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka, se studenti 2. ročníku vydali do Knihovny města Ostravy, aby se zastavili a zamysleli nad genocidou spáchanou na židech a nad posláním, které stojí za vyhlášením Mezinárodního dne památky obětí holocaustu.

Film Numbered, který vznikl v koprodukci USA a Izraele, nabídl studentům pohled na přeživší osvětimské vězně a jejich různorodé a života plné osudy. Čísla, jež jim byla v onom koncentračním táboře vytetována, se stala po válce jakýmsi kolektivním symbolem, který si nenechali odstranit, aby i po tolika letech byl jedním z mement pro ostatní, kteří si jej všimnou. Tetování se stala jejich součástí stejně jako minulost, jíž si prošli, kdy jako jedni z těch šťastnějších přežili.

Film byl promítán v hebrejštině a studenti mohli jednotlivým svědectvím rozumět díky titulkům v anglickém jazyce. Hrůzy, o nichž někteří židé byli odhodláni ve filmu hovořit, byly dle jejich slov tak daleko od čehokoliv, co je blízké lidskosti, že vůbec odmítli předat toto svědectví v jazyce jim svatém, v hebrejštině, mluvili tedy v jazyce jidiš.

Studenti si z projekce filmu neodnášeli další faktografické znalosti o plánu „konečného řešení“, ale jakýsi obdiv k těm, kteří jsou schopni se svým „tetováním“ žít dál bez hořkosti, rozdávat lásku a vůbec těšit se ze života. Jedna studentka svědectví těchto přeživších okomentovala slovy: „Obdivuji lidi, co to zažili a dokážou o tom mluvit.“


  • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

    Více informací
  • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

    Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa