Myslet sociologicky –...

Myslíte si, že sociologie je nudná věda, která jen teoretizuje o společnosti? Opak je pravdou! V úterý 28. 1. 2020 se naši studenti 3. ročníku přesvědčili sami na vlastní kůži, že sociologie je zajímavá a v životě velmi prospěšná věda, která nám pomáhá porozumět společnosti, v níž žijeme.

Vydali jsme se na přednášku na Filosofickou fakultu Ostravské univerzity v rámci Sociologických dní, kterou OU pořádá již poněkolikáté. Pan PhDr. Roman Vido, Ph.D. nás během hodiny seznámil se základními pojmy sociologie, zajímavými představiteli a na praktických příkladech ukázal, jak sociologie zasahuje do našeho každodenního života (např. jaké jsou následky stárnutí populace v ČR, vliv mobilních telefonů na komunikaci ve společnosti, jaký vliv má i historie na naše chování ve společnosti, vliv na ekonomiku společnosti aj.).

Přednáška byla velmi zajímavá, podnětná a děkujeme za možnost, být její součástí.

 

 


  • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

    Více informací
  • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

    Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa