Myslet sociologicky –...

Myslíte si, že sociologie je nudná věda, která jen teoretizuje o společnosti? Opak je pravdou! V úterý 28. 1. 2020 se naši studenti 3. ročníku přesvědčili sami na vlastní kůži, že sociologie je zajímavá a v životě velmi prospěšná věda, která nám pomáhá porozumět společnosti, v níž žijeme.

Vydali jsme se na přednášku na Filosofickou fakultu Ostravské univerzity v rámci Sociologických dní, kterou OU pořádá již poněkolikáté. Pan PhDr. Roman Vido, Ph.D. nás během hodiny seznámil se základními pojmy sociologie, zajímavými představiteli a na praktických příkladech ukázal, jak sociologie zasahuje do našeho každodenního života (např. jaké jsou následky stárnutí populace v ČR, vliv mobilních telefonů na komunikaci ve společnosti, jaký vliv má i historie na naše chování ve společnosti, vliv na ekonomiku společnosti aj.).

Přednáška byla velmi zajímavá, podnětná a děkujeme za možnost, být její součástí.

 

 


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 16. ledna do 2. dubna 2020, ve čtvrtky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • Třídní schůzky 14.11.2019

    Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 proběhnou třídní schůzky žáků všech ročníků. Začátek je v 16:30 hodin. Úvodní část bude společná, poté budou probíhat konzultace s jednotlivými učiteli (do 18:00 hodin). Těšíme se na viděnou. Sabina Paťorková a kolektiv pedagogů  

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa