Druháci šli na...

Vztahová komedie plná překvapivých zvratů a komických figurek, to je divadelní hra Ženitba, na niž 29. ledna zavítali studenti 2. ročníku. Divadlo Kolowrat Praha, které hostovalo v Domě kultury města Ostravy, připravilo pro své diváky aktualizovanou verzi zasazenou do 21. století, tedy do století sociálních sítí, seznamovacích aplikací a reklam na seznamovací agentury. Stejně jako v původní Gogolově verzi také zde soupeří „dohazovačka“ Tekla se svou zastaralou seznamovací strategií s Kočkarevem, jenž svou aplikací balistr.ru nezná konkurenci. Také zde ale starý mládenec Podkolatov, jenž v touze oženit se využije pomoci novodobější metody Kočkareva, nakonec zvolí cestu nejschůdnější a na poslední chvíli uteče, aby se vyhnul sňatku s naivní Agátou.

Pokud Gogol sklidil svou komedií úspěch v polovině 19. století, bylo moderní zpracování této hry jasným úspěchem mezi všemi studenty, kteří divadelní představení ve středu zhlédli. Doba se mění, prostředky k seznámení s ní. Co se však po staletí nemění a čím bude Gogolovo téma vždy aktuální, jsou mezilidské vztahy a komické peripetie v nich vznikající.


  • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

    Více informací
  • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

    Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa