Škola v době nouzového stavu

Od 23. března 2020 probíhá distanční výuka v novém prostředí Google Classroom.

Distanční vzdělávání prostřednictvím třídních e-mailových adres probíhalo od 11. do 22. března 2020, od 23. března 2020 je realizováno už pouze v předmětech zeměpis, základy přírodních věd, integrovaný ekonomických předmět (3. ročník) a informační technologie. Výuka předmětu písemná a elektronická komunikace (psaní všemi deseti) v programu ZAV je celou dobu k dispozici i v domácím prostředí. Výuka ekonomiky a účetnictví a některých dalších předmětů z portfolia vyučující Ing. Elišky Galambicové je organizována na webových stránkách ročníků, které slouží jako podpora výuky v průběhu celého školního roku (viz ukázka).

 

Stále probíhá také hodnocení (důležitá zpětná vazba), které je nedílnou součástí vzdělávání, a je evidováno v prostředí Bakaláři.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz, námět, připomínku, budu moc ráda, když se na mě obrátíte. Vynasnažím se Vám pomoci.

Držme si pěsti, aby nouzový stav trval co nejkratší dobu a školy mohly zase rozjet vzdělávání ve školních lavicích.

Sabina Paťorková, ředitelka školy


  • 08.06.2020 – Přijímací řízení 2020

    Pozvánky k Jednotné přijímací zkoušce byly odeslány 22. května 2020 na adresu zákonných zástupců uchazečů o vzdělávání a také na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke vzdělávání. Ochrana zdraví – JPZ – pokyny MSOA Informace k přijímacím zkouškám 2020_květen_k pozvánce            

    Více informací
  • Aktuální informace k MZ 2020 – jarní termín

    Informace k MZ 2020 jsou zveřejněny na našem webu, informace budou průběžně aktualizovány: http://www.msoa.cz/studenti/informace-pro-studenty/maturitni-zkouska/

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa