Od 11. 5. 2020 žáci 4....

POKYNY PRO OCHRANU ZDRAVÍ A PROVOZ Moravskoslezské obchodní akademie PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MZ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Od 11. KVĚTNA 2020 mohou do budovy školy vstupovat pouze žáci 4. ročníků, a to za účelem přípravy na maturitní zkoušku.

DO ŠKOLY NESMÍ VSTOUPIT OSOBA, KTERÁ VYKAZUJE PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (zvýšená tělesná teploty, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Cesta ze školy a do školy:

 • nosit roušku, udržovat odstup 2 metry

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • NESHROMAŽĎOVAT SE (plynulý přesun jednotlivců do učeben), nosit roušku, udržovat odstup 2 metry

Vstup do budovy školy:

 • pouze žáci, nosit roušku (na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky), udržovat odstup 2 metry

V budově školy:

 • po vstupu použít desinfekci na ruce (vhodné předchozí umytí rukou 20-30 sekund vodou a tekoucím mýdlem)
 • při prvním vstupu do školy podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění
 • příloha_čestné_prohlášení
 • při přesunech dodržovat odstup minimálně 1,5 metru
 • všechny přestávky je možné trávit venku (viz pokyn Příchod ke škole a pohyb před školou a dodržovat obecné bezpečnostní pravidla pro pohyb před školou)

Ve třídě:

 • desinfekce rukou, jestliže nebyla provedena při vstupu do budovy, včetně předchozího umytí rukou vodou a mýdlem
 • maximální počet žáků je 15, každý žák sedí v lavici sám
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • při odchodu desinfekce rukou
 • větrání místnosti (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

příloha_čestné_prohlášení

 

Oficiální dokument Ochrana zdraví a provoz SŠ a konzervatoří pro období přípravy na MZ a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/20

ochrana_zdravi_ss_kon

 


 • 08.06.2020 – Přijímací řízení 2020

  Pozvánky k Jednotné přijímací zkoušce byly odeslány 22. května 2020 na adresu zákonných zástupců uchazečů o vzdělávání a také na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke vzdělávání. Ochrana zdraví – JPZ – pokyny MSOA Informace k přijímacím zkouškám 2020_květen_k pozvánce            

  Více informací
 • Aktuální informace k MZ 2020 – jarní termín

  Informace k MZ 2020 jsou zveřejněny na našem webu, informace budou průběžně aktualizovány: http://www.msoa.cz/studenti/informace-pro-studenty/maturitni-zkouska/

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa