Od 11. 5. 2020 žáci 4....

POKYNY PRO OCHRANU ZDRAVÍ A PROVOZ Moravskoslezské obchodní akademie PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MZ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

Od 11. KVĚTNA 2020 mohou do budovy školy vstupovat pouze žáci 4. ročníků, a to za účelem přípravy na maturitní zkoušku.

DO ŠKOLY NESMÍ VSTOUPIT OSOBA, KTERÁ VYKAZUJE PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (zvýšená tělesná teploty, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Cesta ze školy a do školy:

 • nosit roušku, udržovat odstup 2 metry

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • NESHROMAŽĎOVAT SE (plynulý přesun jednotlivců do učeben), nosit roušku, udržovat odstup 2 metry

Vstup do budovy školy:

 • pouze žáci, nosit roušku (na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky), udržovat odstup 2 metry

V budově školy:

 • po vstupu použít desinfekci na ruce (vhodné předchozí umytí rukou 20-30 sekund vodou a tekoucím mýdlem)
 • při prvním vstupu do školy podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění
 • příloha_čestné_prohlášení
 • při přesunech dodržovat odstup minimálně 1,5 metru
 • všechny přestávky je možné trávit venku (viz pokyn Příchod ke škole a pohyb před školou a dodržovat obecné bezpečnostní pravidla pro pohyb před školou)

Ve třídě:

 • desinfekce rukou, jestliže nebyla provedena při vstupu do budovy, včetně předchozího umytí rukou vodou a mýdlem
 • maximální počet žáků je 15, každý žák sedí v lavici sám
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • při odchodu desinfekce rukou
 • větrání místnosti (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

příloha_čestné_prohlášení

 

Oficiální dokument Ochrana zdraví a provoz SŠ a konzervatoří pro období přípravy na MZ a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/20

ochrana_zdravi_ss_kon

 


 • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

  Více informací
 • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

  Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa