Výsledky přijímacího...

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení 2020

Blahopřejeme přijatým uchazečům a těšíme se na 4 roky společného života!

Zápisové lístky můžete poslat poštou (rozhodující je datum poštovního razítka, nejp. 23.06.2020) nebo osobně odevzdat na recepci školy (budova školy otevřena v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 hodin), a to do 23. června 2020. V obou případech dostanete nejpozději do 1 dne zpětnou vazbu.

Rozhodnutí o přijetí bude vydáno na vyžádání, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.


  • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

    Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

    Více informací
  • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

    Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa