Akce

 • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

  Přidáno: 15.6.2018

  Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

  Více informací
 • 2. kolo přijímacího řízení

  Přidáno: 26.4.2018

  Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

  Více informací
 • Zdravice našeho zakladatele školy

  Přidáno: 7.11.2017

  Před 25 lety se školní branka Moravskoslezské obchodní akademie otevřela poprvé… Zdravice zakladatele školy k 25. výročí jejího založení Milí absolventi školy, srdečně Vás pozdravuji u příležitosti 25. výročí založení školy. Čtvrtstoletí existence školy je pro mě svátkem naplněným vzpomínkami na Vás. Jsem tuze rád, že jsem mohl právě s Vámi prožít téměř polovinu svého profesního […]

  Více informací
 • Jak bojujeme na MSOA :-)

  Přidáno: 13.10.2017

  Nový školní rok 2017/2018 je v plném proudu. Na MSOA se ovšem naši žáci učí nejen vědomosti, které získávají z výkladů učitelů, ale také životní zkušenosti a praxi, a to nejen z oblasti ekonomické, ale i třeba jógové 🙂 Na fotografii vidíte pozici Bojovníka I., mytického bojovníka a hrdiny, kterou zaujali žáci 2. třídy. Tohoto […]

  Více informací
 • Exkurze do Osvětimi

  Přidáno: 14.6.2017

  Exkurze do Osvětimi Dne 29. května 2017 jsme s  prvním ročníkem absolvovali vzdělávací exkurzi do bývalého koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Vyrazili jsme v dopoledních hodinách objednaným autobusem za krásného počasí, které vůbec neodpovídalo atmosféře zvoleného místa. Sluníčko sice svítilo, ale po příjezdu do Osvětimi i přes krásné počasí všem zmrznul úsměv na tvářích… Prohlídka trvala […]

  Více informací
 • ZAV Ostrava 2017

  Přidáno: 14.6.2017

  ZAV Ostrava 2017 Soutěž se konala v pondělí 5. 6. 2017  na ZŠ Kosmonautů 15. Při vstupu jsme potkali mnoho dalších účastníků. Každý jsme dostali dárkovou tašku a nápoj. Byli jsme rozděleni do tří skupin. Umístili nás do první skupiny. Poté nás poslala jedna paní do učebny, kde jsme si mohli odložit nepotřebné věci. Rozpisy se […]

  Více informací
 • 2. kolo přijímacího řízení

  Přidáno: 2.5.2017

  Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro vzdělávání ve školním roce 2017/18. Zájemci o vzdělávání předloží přihlášku, kritériem hodnocení přijímacího řízení bude hodnocení prospěchu a motivačního rozhovoru s uchazečem o studium. Bližší informace můžete získat na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně na e-mailové adrese sabina.patorkova@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy

  Více informací
 • Výsledky přijímacího řízení

  Přidáno: 28.4.2017

  Seznam přijatých uchazečů pro vzdělávání ve školním roce 2017/18 Blahopřejeme přijatým uchazečům k úspěšnému vykonání přijímacího řízení a přijetí na Moravskoslezskou obchodní akademii. Zápisové lístky, kterými přijatý uchazeč potvrdí svůj záměr se na vybrané škole vzdělávat, přijímáme do 16. května 2017 v ředitelně nebo na recepci školy. S ohledem na počet míst vyhlašuje ředitelka školy […]

  Více informací
 • CVIČNÉ PŘIJÍMAČKY

  Přidáno: 29.3.2017

  V úterý 4. dubna 2017 pořádáme cvičnou přijímací zkoušku z matematiky. Sraz všech zájemců bude ve 14:30 hodin ve vestibulu školy, testování zahájíme ve 14:45 hodin (přízemí, učebna č. 114) a potrvá 70 minut. S sebou je potřeba mít psací a rýsovací potřeby. Poté bude pro zájemce připravena dobrovolná konzultace s vyučujícím na téma „Jak to […]

  Více informací
 • Jste vítáni

  Přidáno: 2.2.2017

  Vítáme vás v naší Moravskoslezské obchodní akademii! I těmito slovy vás přivítáme v našem kolektivu. Najděte si čas a přijďte do školy, která má rodinnou atmosféru. Těšíme se na vás. V čem jsme jedineční – Velice nízké školné – Ačkoliv jsme soukromá škola, naše školné je velice nízké. Je to proto, že si chceme skutečně […]

  Více informací

 • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

  Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

  Více informací
 • 2. kolo přijímacího řízení

  Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa