Aktuality

 • Výsledky inspekční činnosti České školní inspekce

  Přidáno: 1.1.2019

  Ve dnech 7.-9. listopadu 2018 proběhla v naší škole kontrola Českou školní inspekcí. Cílem kontroly bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Moravskoslezskou obchodní akademií podle příslušných školních vzdělávacích programů a zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem. Závěry hodnocení jsou uvedeny ve […]

  Více informací
 • Vánoce na MSOA

  Přidáno: 27.12.2018

  MSOA je malá škola rodinného typu a jako v každé jiné rodině se i zde dodržují tradice a zvyklosti předávané z ročníku na ročník. V předvánočním čase je neopomíjenou tradicí naší rodinné školy společně oslavit Vánoce. Žáci prvního ročníku si připravili divadelní představení Betlém, kde nám připomněli význam Vánoc a narození Ježíška v Betlémě. Je […]

  Více informací
 • Den s třídním učitelem

  Přidáno: 23.12.2018

  MSOA je malá škola rodinného typu a jako v každé jiné rodině se i zde dodržují tradice a zvyklosti předávané z ročníku na ročník. Pro utužení třídního kolektivu v předvánočním čase strávili žáci společně se svou třídní učitelkou ve čtvrtek 20. 12. 2018 příjemné dopoledne. Žáci třetí ročníku měli na programu procházku vánočními trhy v […]

  Více informací
 • Za kulturou do Berlína

  Přidáno: 20.12.2018

  V pátek 14.12. se vydali studenti 1. – 4. ročníku na kulturně – vzdělávací zájezd do Berlína. Po příjezdu do hlavního města Německa navštívili budovu Říšského sněmu a získali cenné informace o památkách Berlína. Zároveň si vedle němčiny měli možnost procvičit angličtinu, a to díky průvodci, jemuž během prohlídky naslouchali ve sluchátkách. Poté se obohatili […]

  Více informací
 • Dopoledne plné gramotností

  Přidáno: 17.12.2018

  Během dnešního dopoledne jsme pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ Pěší ve Slezské Ostravě připravili program pro podporu tří gramotností – finanční, matematické a klávesnicové. Finanční gramotnost Finanční gramotností rozumíme schopnosti, dovednosti a postoje důležité k tomu, abychom finančně zabezpečili sebe a svoji rodinu. V oblasti finanční gramotnosti se věnujeme penězům, cenám a rozpočtu.Žáci 8. a […]

  Více informací
 • Adventní Shakespeare

  Přidáno: 17.12.2018

  Studenti 4. ročníku dnes navštívili divadelní představení v kulturním zařízení K-Trio v Ostravě. Jednalo se o zpracování Shakespearovy hry Sen noci svatojánské, které si nádherně a vtipně připravili studenti Gymnázia Olgy Havlové. Chtěli bychom pochválit herecké výkony i angličtinu všech učinkujících a poděkovat za příjemný kulturní zážitek :o) Petra Janasová, vyučující AJ/AJK

  Více informací
 • JSME „ZELENÁ ŠKOLA“

  Přidáno: 16.12.2018

  Jsme Zelená škola  Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je […]

  Více informací
 • Prevence domácího násilí

  Přidáno: 16.12.2018

  V rámci prevence rizikových projevů chování jsem si pro studenty 4. ročníku připravila téma „Manželství – domácí násilí na ženách a na mužích“. Domácí násilí je fyzické, psychické nebo sexuální násilí mezi intimními partnery, tj. manžely, druhy apod., ke kterému dochází v soukromí, tedy mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u oběti […]

  Více informací
 • Vánoční turnaj v badmintonu

  Přidáno: 10.12.2018

  V pátek 7. prosince 2018 se konal školní turnaj v badmintonu, kterého se zúčastnili chlapci a děvčata všech ročníků školy. Turnaj probíhal ve sportovní hale  VŠB-TU Ostrava  na Hladnově, byl rozdělen do dvou kategorií –  chlapci, dívky. V kategorii chlapců bylo přihlášeno 9 družstev a u dívek 8 družstev. Každé utkání se hrálo na dva […]

  Více informací
 • Zemřít pro design – preventivní aktivita v hodině ekonomiky

  Přidáno: 3.12.2018

  Současná společnost je stále více závislá na elektronice. Ročně se prodají miliony nových modelů smartphonů, tabletů a notebooků, přitom jejich výroba je silně toxická. Dělníci jsou kvůli agresivní chemii neustále ohroženi, umírají na nové druhy rakoviny a často se jim rodí postižené děti. Navzdory tomu se výrobci snaží tyto informace zatajit, maří soudní procesy a […]

  Více informací

 • Přípravné kurzy k JPZ

  Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy budou probíhat od 15. ledna do 9. dubna 2019, v úterky vždy od 15:00 […]

  Více informací
 • AUTOEVALUACE 2018

  Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 byli rodiče žáků 1.-4. ročníků vyzváni k vyplnění ankety, která byla zaměřena na hodnocení naší školy, podmínek vzdělávání, komunikaci apod. Hodnocení se účastnilo 42 rodičů, což představuje 48,84 % rodičů žáků celé školy. S výsledky se můžete seznámit níže v přiložených grafech. Sabina Paťorková, ředitelka školy    

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa