Aktuality

 • Hurááá, prázdniny

  Přidáno: 1.7.2020

  Máme za sebou netradiční 2. pololetí školního roku 2019/2020, na které budeme dlouho vzpomínat. V úterý 30. června 2020 jsme rozdali vysvědčení a rozutekli se na prázdniny. Loučili jsme se společnou fotografií a kromě předání ročníkových vysvědčení, jsme udělovali prospěchová stipendia: 1. ročník ukončili 7 z 23 žáků s prospěchem prospěl/a s vyznamenáním a získali […]

  Více informací
 • Simulace WTO

  Přidáno: 29.6.2020

  Od neděle 21. do středy 24.6 jsem se zúčastnil simulace WTO. WTO (World Trade Organization) v českém překladu Světová obchodní organizace je mezinárodní organizace sídlící v Ženevě. Vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu. Primárním úkolem organizace je rovnost v rámci otevřeného trhu. Celá simulace trvala tři dny. Všechno to […]

  Více informací
 • Výsledky přijímacího řízení

  Přidáno: 15.6.2020

    Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Výsledky přijímacího řízení 2020 Blahopřejeme přijatým uchazečům a těšíme se na 4 roky společného života! Zápisové lístky můžete poslat poštou (rozhodující je datum poštovního razítka, nejp. 23.06.2020) nebo osobně odevzdat na recepci školy (budova školy otevřena v pracovních dnech od 7:30 […]

  Více informací
 • 5. místo v ČR

  Přidáno: 5.6.2020

  Studenti Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., ve složení týmu Tien Ngo (4. ročník), Nikola Ondřejová (4. ročník) a Klára Vůjtková (3. ročník), získali 1. místo v krajském kole 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Na základě tohoto vítězství se probojovali do celostátního finále, které se mělo konat na konci března, v centrále ČNB v Praze. […]

  Více informací
 • Od 11. 5. 2020 žáci 4. ročníku do školy

  Přidáno: 10.5.2020

  POKYNY PRO OCHRANU ZDRAVÍ A PROVOZ Moravskoslezské obchodní akademie PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MZ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 Od 11. KVĚTNA 2020 mohou do budovy školy vstupovat pouze žáci 4. ročníků, a to za účelem přípravy na maturitní zkoušku. DO ŠKOLY NESMÍ VSTOUPIT OSOBA, KTERÁ VYKAZUJE PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY […]

  Více informací
 • Hodnocení výsledků vzdělávání v 2. pololetí šk. roku 2019/20

  Přidáno: 28.4.2020

  Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v 2. pololetí školního roku 2019/20 vychází z vyhlášky 211/2020 Sb, o hodnocení žáků. Hodnocení v 2. pololetí šk. roku 2019/20 Vyhláška o hodnocení žáků  

  Více informací
 • Školní e-mailové adresy od 8. 4. 2020

  Přidáno: 9.4.2020

  Více informací
 • Škola v době nouzového stavu

  Přidáno: 31.3.2020

  Od 23. března 2020 probíhá distanční výuka v novém prostředí Google Classroom. Distanční vzdělávání prostřednictvím třídních e-mailových adres probíhalo od 11. do 22. března 2020, od 23. března 2020 je realizováno už pouze v předmětech zeměpis, základy přírodních věd, integrovaný ekonomických předmět (3. ročník) a informační technologie. Výuka předmětu písemná a elektronická komunikace (psaní všemi […]

  Více informací
 • 1. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE – POSTUP DO FINÁLE

  Přidáno: 10.3.2020

  Studenti Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o. Tien Ngo, Nikola Ondřejová (4. ročník) a Klára Vůjtková (3. ročník), získali 1. místo v krajském kole 9. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost. Postupují tedy do celostátního finále, které se bude konat v České národní bance v Praze. Termín celostátního kola bude stanoven dle epidemiologické situace. Ze srdce […]

  Více informací
 • Mimořádné opatření MZ ČR

  Přidáno: 10.3.2020

  Na základě přijetí Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 11. března 2020 do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v budově školy. Výuka bude pokračovat způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření se vztahuje i na Přípravný kurz pro žáky 9. tříd základních škol. Sabina Paťorková, ředitelka školy Mimořádné opatření MZ ČR

  Více informací

 • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

  Více informací
 • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

  Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa