Harmonogram školního roku

 Harmonogram školního roku 2017/18

aktualizace 2017-12-05

Začátek období školního vyučování  PO 04.09.2017
Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku  ÚT 05.09.2017
Maturitní zkouška – podzimní termín – písemná část

Maturitní zkouška – podzimní termín – ústní část

 PO 04.-PÁ 08.09.2017

PO 11.-ST 20.09.2017

Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku  ÚT 26.09.2017
Podzimní prázdniny  ČT 26.-PÁ 27.10.2017
Klasifikační konference a konzultační schůzky rodičů  ÚT 14.11.2017
Akce ÚP Karviná – Volba povolání – Havířov  ÚT 21.11.2017
Den otevřených dveří (14,30-17,30 hodin)  ČT 23.11.2017
Akce ÚP Karviná – Volba povolání – Orlová  ČT 30.11.2017
Výstava Učeň, středoškolák, vysokoškolák – Ostrava  PÁ 01.-SO 02.12.2017
Den otevřených dveří (14,30-17,30 hodin)  ST 06.12.2017
Vánoční prázdniny  SO 23.12.2017-ÚT 02.01.2018
Den otevřených dveří (14,30-17,30 hodin)  ČT 11.01.2018
Klasifikační konference 1. pololetí  ÚT 23.01.2018
Ukončení vyučování 1. pololetí  ST 31.01.2018
Pololetní prázdniny  PÁ 02.02.2018
Jarní prázdniny  PO 12.-NE 18.03.2018
Velikonoční prázdniny  ČT 29.-PÁ 30.03.2018
Klasifikační konference a konzultační schůzky rodičů  ÚT 10.04.2018
MZ – písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka  ST 11.04.2018
Jednotné přijímací zkoušky a motivační pohovor – 1. termín  ČT 12.04.2018
Praktická maturitní zkouška  PÁ 13.04.2018
Jednotné přijímací zkoušky a motivační pohovor – 2. termín PO 16.04.2018
Klasifikační konference 4. ročník  ČT 26.04.2018
Ukončení výuky 4. ročníku  PÁ 27.04.2018
MZ – Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy  02.-09.05.2018
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky  ST16.-ÚT 22.05.2018
Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníku  PO 14.-PÁ 25.05.2018
Slavnostní vyřazení absolventů  ČT 24.05.2018
Sportovně turistický kurz v Chorvatsku  PÁ 25.05.-NE 03.06.2018
Konzultační schůzky rodičů  ÚT 05.06.2018
Klasifikační konference 2. pololetí  ČT 21.06.2018
Konec období školního vyučování  PÁ 29.06.2018
Hlavní prázdniny  SO 30.06.-PÁ 31.08.2018

 

Státní a ostatní svátky připadající na pracovní dny (mimo období prázdnin a dnů pracovního klidu):

 • 28.09.2017 (ČT)
 • 17.11.2017 (PÁ)
 • 02.04.2018 (PO)
 • 01.05.2018 (ÚT)
 • 08.05.2018 (ÚT)
 • Termíny sportovních a dalších aktivit školy budou upřesněny v průběhu školního roku.

 


 • Setkání rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku 2018/19

  Ve čtvrtek 21. června 2018 v přízemí budovy školy v 17,00 hodin začne setkání rodičů uchazečů, kteří byli přijati ke vzdělávání na naší škole od 1. září 2018. Předmětem schůzky bude předání základních organizačních pokynů k zahájení a průběhu studia. Těšíme se na setkání. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy  

  Více informací
 • 2. kolo přijímacího řízení

  Dne 9. května 2018 vyhlásila ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení. Informace získáte na telefonních číslech 739 527 109, 595 228 181, případně odesláním dotazu na e-mailovou adresu msoa@msoa.cz. Ing. Sabina Paťorková, ředitelka školy   Výsledky jednotných přijímacích zkoušek Všem přijatým uchazečům blahopřejeme k výsledkům a přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa