Harmonogram školního roku

 Harmonogram školního roku 2019/20

aktualizace 2019-10-18

Začátek období školního vyučování  PO 02.09.2019
Maturitní zkouška – podzim – písemná zkouška  PO 02.-ST 04.09.2019
Maturitní zkouška – podzim – praktická zkouška  ČT 05.09.2019
Adaptační kurz (žáci 1. ročníku)  PO 09.-ÚT 10.09.2019
Maturitní zkouška – podzim – ústní část  ČT 12.09.2019
Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku  ČT 26.09.2019
Podzimní prázdniny  ÚT 29.-ST 30.10.2019
Akce ÚP Karviná – Volba povolání – Havířov  ČT 31.10.2019
Klasifikační porada a konzultační schůzky rodičů  ČT 14.11.2019
Akce ÚP Karviná – Volba povolání – Orlová  ČT 21.11.2019
Den otevřených dveří (15,00-17,30 hodin)  ST 27.11.2019
Výstava Středoškolák, vysokoškolák – Ostrava  PÁ 06.12.-SO 07.12.2019
Den otevřených dveří (15,00-17,30 hodin)  ČT 12.12.2019
Vánoční prázdniny  PO 23.12.2019-PÁ 03.01.2020
Den otevřených dveří (15,00-17,30 hodin)  ČT 16.01.2020
Klasifikační porada 1. pololetí  ÚT 28.01.2020
Ukončení vyučování 1. pololetí  ČT 30.01.2020
Pololetní prázdniny  PÁ 31.01.2020
Jarní prázdniny  PO 10.-NE 16.02.2020
Klasifikační porada a konzultační schůzky rodičů  ÚT 07.04.2020
Maturitní zkouška – písemná práce z CJL  ST 08.04.2020
Velikonoční prázdniny  ČT 09.04.2020
Jednotná přijímací zkouška – 1. termín  ÚT 14.04.2020
Jednotná přijímací zkouška – 2. termín  ST 15.04.2020
Praktická maturitní zkouška  duben 2020
Klasifikační porada – 4. ročník  ČT 23.04.2020
Ukončení výuky žáků 4. ročníku  PÁ 24.04.2020
Příprava k vykonání maturitní zkoušky  PO 27.04.-PÁ 01.05.2020
Maturitní zkouška – písemná práce z AJ  ČT 30.04.2020
Maturitní zkouška z AJ a MAT – didaktický test  04.-06.05.2020
Maturitní zkouška z CJL – didaktický test  04.-06.05.2020
Maturitní zkouška – ústní část  PO 18.-ST 20.05.2020
Odborná praxe žáků 2. a 3. ročníků  PO 18.-PÁ 29.05.2020
Slavnostní vyřazení absolventů  květen 2020
Konzultační schůzky rodičů  ČT 04.06.2020
Klasifikační porada 2. pololetí  ST 24.06.2020
Konec období školního vyučování  ÚT 30.06.2020
Hlavní prázdniny  ST 01.07.-PO 31.08.2020

Termíny sportovních a dalších aktivit školy budou upřesněny v průběhu školního roku.

Státní a ostatní svátky připadající na pracovní dny (mimo období prázdnin a dnů pracovního klidu):

 • 28.10.2019 (PO)
 • 10.04.2020 (PÁ)
 • 13.04.2020 (PO)
 • 01.05.2020 (PÁ)
 • 08.05.2020 (PÁ)

 • Přípravné kurzy k JPZ

  Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 16. ledna do 2. dubna 2020, ve čtvrtky vždy od 15:00 do […]

  Více informací
 • Jak na cestu k úspěchu

  Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa