Maturitní zkouška

Aktuální informace o maturitní zkoušce v roce 2020

Zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, se  mění podoba maturitní zkoušky v jarním období – MZ2020_časová osa.

 

 • Obnovení výuky do 1. června 2020
 • nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků, nejpozději 30. června
 • původní podoba maturitní zkoušky bez písemných prací z CJL a CJ
 • časové schéma konání MZ vyhlásí ministerstvo a zveřejní na svých webových stránkách

 

 • Obnovení výuky po 1. červnu 2020
 • vykonání MZ náhradním způsobem
 • student žákem 4. ročníku, prospěl v 1. pololetí a podal přihlášku k MZ
 • 3 vysvědčení (nezapočítává se vysvědčení závěrečné 4. ročníku)
 • komisionální přezkoušení těm, kteří neprospěli, nebo jsou nehodnoceni na konci
  pololetí
 • bez možnosti přezkumu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135

 

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Aktuální informace o podobě maturitní zkoušky jsou uvedeny na webových stránkách www.novamaturita.cz

Profilová část maturitní zkoušky

Podle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuji následující nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

Povinné zkoušky:

Nepovinné zkoušky:

 • Anglický jazyk – ústní zkouška
 • Německý jazyk – ústní zkouška
 • Matematika – ústní zkouška
 • Základy společenských věd – ústní zkouška

Společná část maturitní zkoušky:

 

 


 • Aktuální informace k MZ 2020 – jarní termín

  Informace k MZ 2020 jsou zveřejněny na našem webu, informace budou průběžně aktualizovány: http://www.msoa.cz/studenti/informace-pro-studenty/maturitni-zkouska/

  Více informací
 • 1. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE – POSTUP DO FINÁLE

  Studenti Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o. Tien Ngo, Nikola Ondřejová (4. ročník) a Klára Vůjtková (3. ročník), získali 1. místo v krajském kole 9. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost. Postupují tedy do celostátního finále, které se bude konat v České národní bance v Praze. Termín celostátního kola bude stanoven dle epidemiologické situace. Ze srdce […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa