Maturitní zkouška

Aktuální informace o maturitní zkoušce v roce 2020

Zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/20, se  mění podoba maturitní zkoušky v jarním období – MZ2020_časová osa.

 

 • Obnovení výuky do 1. června 2020
 • nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků, nejpozději 30. června
 • původní podoba maturitní zkoušky bez písemných prací z CJL a CJ
 • časové schéma konání MZ vyhlásí ministerstvo a zveřejní na svých webových stránkách

 

 • Obnovení výuky po 1. červnu 2020
 • vykonání MZ náhradním způsobem
 • student žákem 4. ročníku, prospěl v 1. pololetí a podal přihlášku k MZ
 • 3 vysvědčení (nezapočítává se vysvědčení závěrečné 4. ročníku)
 • komisionální přezkoušení těm, kteří neprospěli, nebo jsou nehodnoceni na konci
  pololetí
 • bez možnosti přezkumu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-135

 

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Aktuální informace o podobě maturitní zkoušky jsou uvedeny na webových stránkách www.novamaturita.cz

Profilová část maturitní zkoušky

Podle § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuji následující nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

Povinné zkoušky:

Nepovinné zkoušky:

 • Anglický jazyk – ústní zkouška
 • Německý jazyk – ústní zkouška
 • Matematika – ústní zkouška
 • Základy společenských věd – ústní zkouška

Společná část maturitní zkoušky:

 

 


 • 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Ředitelka Moravskoslezské obchodní akademie, s. r. o., vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 18. června 2020 Ing. Sabina Paťorková, v. r., ředitelka školy Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020_21_2. kolo   Organizace 2. kola: […]

  Více informací
 • Společenskovědní seminář ve 3. ročníku

  Během koronavirové výuky jsme v rámci společenskovědního semináře nejen vypracovávali úkoly, ale také v rámci jednoho projektu tvořili a vzpomínali na své dětství a náš vývoj až do této doby. Je hezké uvědomit si, kolik jsme toho již prožili, zavzpomínat si na raná období našeho vývoje a teorii aplikovat do praxe na náš osobní život! […]

  Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa