Přípravný kurz k...

Milí uchazeči,

vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků na ZŠ  z minulého školního roku jsem se rozhodla podpořit zájem žáků 9. ročníků ZŠ a také v tomto školním roce pořádat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a literatury a matematiky.

Termín: 16.01.-02.04.2020, vždy ve čtvrtky od 15:00 do 17:00 hodin

Náplň:   Procvičování učiva ZŠ s návazností na podobu Jednotné přijímací zkoušky, modelové testy JPZ

Cena:     1 000 Kč/Pro žáky, kteří zahájí studium na naší škole, je kurz bezplatný.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím školní e-mailové adresy msoa@msoa.cz, a to zasláním přiloženého dokumentu.

EVIDENČNÍ ÚDAJE_přihláška_2019_20

Součástí kurzu bude také cvičná Jednotná přijímací zkouška, která se uskuteční v lednu 2020 (termín bude upřesněn) a bude poskytnuta společností CERMAT zajišťující tvorbu zadání.

 

Sabina Paťorková, ředitelka školy

 

 


  • Přípravné kurzy k JPZ

    Milí uchazeči, vzhledem k dobrým zkušenostem  s přípravou žáků základních škol jsem se rozhodla podpořit snahu žáků 9. tříd ZŠ o co nejlepší výsledky u Jednotné přijímací zkoušky a opět pořádat přípravné kurzy z českého jazyka a literatury a matematiky. Kurzy probíhají od 16. ledna do 2. dubna 2020, ve čtvrtky vždy od 15:00 do […]

    Více informací
  • Jak na cestu k úspěchu

    Ve středu 13. 11. 2019 naši školu navštívily dvě úžasné ženy z Celostního centra zdraví a vzdělávání ŽIVA. Paní Ing. Petra Sulyanová, CPC a paní Ing.  Jindra Roubcová naše studenty 3. ročníku dvě vyučovací hodiny podněcovaly a motivovaly k přemýšlení, hloubání a sebepozorování. Tématem našich dvou hodin s nimi bylo „Sebepoznání a sebeuvědomění jako cesta […]

    Více informací

Přijímací řízení


Nejnovější videa